Jump to content
13'

Regulamin Serwera Role Play

Recommended Posts

regulamin.png.a095448358aff74bfdc59695454220d3.png

 

§1. Postanowienia ogólne
1.1 Każdy gracz serwera jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu
1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
1.3 Administracja ma prawo karać za czyny, które uzna za działające na szkodę serwera, nawet jeśli nie są uwzględnione w regulaminie
1.4 Administracja ma prawo do modyfikowania lub zmieniania punktów regulaminu
1.5 Rozgrywka na serwerze jest wzorowana na współczesnej Kalifornii (USA) i umiejscowiona jest w uniwersum GTA. Rozgrywka odbywa się z pominięciem wydarzeń z fabuły serii
1.6 Rozgrywka na serwerze odbywa się w języku polskim. Dozwolone jest wtrącanie zagranicznych zwrotów w celu urozmaicenia postaci

§2. Ogólne Zasady
2.1 Zabrania się korzystania z jakichkolwiek skryptów, auto-clickerów, cheatów, exploitów, bugów lub modów dających przewagę w grze
2.2 Wszystkie błędy znalezione na serwerze muszą być niezwłocznie zgłoszone Administracji, a ich wykorzystywanie jest zabronione
2.3 Zakaz wychodzenia z serwera podczas akcji RP

 1. Jeśli podczas wykonywanej akcji RolePlay zostaniesz wyrzucony z serwera, musisz niezwłocznie napisać na Discordzie informując o sytuacji (kanał #wyrzucilo-mnie-z-serwera)
 2. Jeśli zostałeś wyrzucony z serwera podczas odgrywania akcji. Po powrocie na serwer musisz odnaleźć osobę, z którą miałeś interakcję i kontynuować

2.4 Wchodząc na serwer jesteś zobowiązany/a wcielić się w swoją postać

 1. W trakcie rozgrywki możesz wyjść z postaci jedynie na polecenie Administracji
 2. Jeżeli sądzisz, że inny gracz złamał regulamin podczas akcji, doprowadź tę akcję do końca i zgłoś sytuację potem

2.5 Zakazuje się wtrącania w akcje innych bez powodu

§3. Komunikacja Voice, czaty i narracja
3.1 Korzystanie z czatu OOC ograniczamy do minimum. Nie prowadzimy na nim rozmów towarzyskich
3.2 Musisz posiadać sprawnie działający mikrofon
3.3 Akcje wykraczające poza możliwości skryptowe serwera należy odgrywać za pomocą komend /me i /do
3.4 Kłamanie używając komendy /do jest zabronione
3.5 Wyciąganie broni długiej nie musi być odegrane na /me

 1. Wyjątkiem jest błąd skryptu pokazującego modele broni na postaci, należy wtedy odgrywać faktyczny stan posiadanej broni
 2. Broń długa to taka która została zaprojektowana do używania obiema rękoma, są nimi:
  Uzi, M4, AK, Strzelba, Obrzyn, Dwururka, Muszkiet, Tommy Gun, Skorpion, MP5

§4. Postacie
4.1 Gracz może mieć więcej niż jedną postać, jednak łączenie ich lub przekazywanie majątku między nimi w jakikolwiek sposób jest zabronione
4.2 Przekazywanie lub pozbywanie się majątków przed planowanym uśmierceniem postaci lub zaprzestaniem rozgrywki jest zabronione. Aby uzyskać taką możliwość, należy zgłosić chęć odegrania akcji Administracji
4.3 Gracz jest zobowiązany do przemyślanego kreowania własnej postaci, należy posiadać odpowiednią wiedzę OOC oraz dołączać do grup które pasują do niej tematycznie
4.4 Imię i nazwisko postaci musi być napisane alfabetem łacińskim bez znaków specjalnych, nie może być ono polskie lub spolszczone

 1. Imię i nazwisko nie może należeć do sławnej osoby z rzeczywistości lub sławnej fikcyjnej postaci
 2. Imię i nazwisko nie może należeć do postaci z fabuły GTA lub być z nią w pokrewieństwie
 3. Zabrania się kreowania postaci udziwnionych i opartych na obecnych w popkulturze (batman, joker itd.)
 4. Zabrania się kreowania postaci na bazie realnych osób żyjących lub nieżyjących

4.5 Zezwala się na prowadzenie psychicznie chorej postaci tylko w wypadku, gdy nie jest to robione aby uniknąć konsekwencji w konfrontacji z policją lub innymi graczami. Tyczy się to "niekontrolowanych ataków agresji" lub innych tego typu zachowań powodujących i prowokujących RDM.

§5. Przestępstwa
5.1. Każde rozpoczęcie wymiany ognia musi zostać zainicjowane*
5.2 Przestępstwa można popełniać wszędzie z wyjątkiem Komisariatów, Remiz, Szpitala, Prokuratury i Więzienia, a w siedzibach Biznesów mając poważny powód

5.3 Zabrania się odbijania osób z aresztu na komisariacie. Można to robić podczas konwoju do więzienia
5.4 Zabrania się okradania kont bankowych oraz zmuszania do przepisywania pojazdów
5.5 Podczas ściągania długu można zmusić osobę do oddania kwoty nie większej niż 120% całkowitej wartości długu lub równowartość w pojeździe
5.6 Zakaz przeprowadzania porwań i kradzieży, gdy na serwerze jest mniej niż 2 policjantów na służbie

 1. Nie dotyczy to porachunków między zorganizowanymi organizacjami przestępczymi
 2. Nie dotyczy to cywili, którzy zajmują się działalnością przestępczą w miejscach do tego przeznaczonych np. przerób narkotyków
 3. Porwanie pracownika SASP, SAMS, SAFD i SASC może odbyć się od min. 4 policjantów na służbie

5.7 Zakazuje się używania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia kierowcy lub klientów zaznaczonych na GPS. Takich jak: SASP, SAMS, SAFD, Taxi
5.8 Zakazuje się odgrywania gwałtów i napaści na tle seksualnym bez zgody obu osób prowadzących postacie
5.9 Zakazuje się wykorzystywania SASP, SAMS, SASC i SAFD, którzy są na służbie jako zakładników, gdy na serwerze jest ich mniej niż 5 na służbie
5.10 Zakaz napadania członków SASP, SAMS, SASC i SAFD, gdy celem napadu jest kradzież broni lub pojazdu
5.11 Napad na sklep mogą przeprowadzić maksymalnie 2 osoby (nie wliczając zakładnika)
5.12 Zabrania się przeprowadzania aktów terrorystycznych

5.13 Zakazuje się porywania osób spod więzienia

§6. Rany postaci, Character Kill, Force Character Kill
6.1 Gracz po BW pamięta wszystko co wydarzyło się wcześniej, chyba że zdecyduje inaczej.
6.2 W przypadku nieposzanowania życia przez gracza, jego postać może zostać usunięta przez Administrację.
6.3 O ranach gracza decyduje lekarz, który się nim zajmuje na podstawie informacji z gry oraz informacji z otoczenia. W przypadku braku SAMS decyduje o tym gracz.
6.4 Gracz, którego postać została doprowadzona do stanu omdlenia w wyniku obrażeń (BW) jest zobowiązany do odgrywania ich przez minimum godzinę od zajścia zdarzenia
6.5 O zabiciu postaci (CK) decyduje tylko jej właściciel lub Administracja.
6.6 Odgrywanie martwego lub ran śmiertelnych jest równoznaczne z CK
6.7 Wykonywanie FCK musi zostać poprzedzone podaniem na forum w odpowiednim dziale, które musi zostać zaakceptowane przez Administrację

 1. Na permanentne uśmiercenie postaci narażona jest osoba, w którą wymierzony jest wyrok, zleceniodawca, osoba która wykonuje wyrok jako jego marionetka lub grupa osób po stronie atakującej
 2. BW ww. osób podczas takiej akcji jest równoznaczne z uśmierceniem postaci
 3. BW spowodowane ingerencją służb nie wlicza się w powyższy punkt. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy celem jest członek służb
 4. Wyrok musi zostać wykonany w sposób opisany w podaniu lub w sposób daleko nie odbiegający od tego opisu
 5. Podanie daje jednorazowe pozwolenie na wykonanie opisanej w nim akcji, po nieudanej próbie wygasa
 6. Uśmiercenie postaci może nastąpić po prawomocnym wyroku San Andreas State Court
 7. Liderzy organizacji przestępczych mogą uśmiercić postać członka własnej organizacji po konsultacji z Administracją

6.8 Zabrania się wykonywania akcji, których skutek może być śmiertelny. Dotyczy to obrażeń kluczowych organów i kończyn, zrzucanie z wysokich miejsc, podpaleń, itp. postaci innych graczy.

§7. Pojazdy i przedmioty
7.1 Używaj pojazdów przystosowanych do nawierzchni po której się poruszasz
7.2 Pojazdy użytkowane niezgodnie z regulaminem mogą zostać usunięte przez Administrację
7.3 Skoki kaskaderskie są zabronione
7.4 Pojazdy frakcyjne i dostępne w pracach mogą być używane tylko do celów, do których są przeznaczone
7.5 Przedmioty w ekwipunku postaci lub dowolnym miejscu przeznaczonym do ich przechowywania, znajdują się tam fizycznie w każdej sytuacji. 
7.6 Przedmioty oskryptowane nie mogą zostać odegrane przy pomocy narracji w przypadku braku ich posiadania. Nie można także ukrywać ich w najdziwniejszych miejscach na siłę przy pomocy narracji

§8. Organizacje
8.1 Służby porządkowe korzystając z radia muszą również mówić w grze jeśli w pobliżu są inni gracze. Nie dotyczy to sytuacji w której policjant znajduje się w radiowozie, w innym pomieszczeniu, w znacznej odległości lub za przeszkodą.
8.2 Zgodę na prowadzenie postaci skorumpowanej może wyrazić lider frakcji w porozumieniu z Administracją lub sama Administracja
8.3 Podszywanie się postaci pod członka organizacji publicznej jest zabronione
8.4 Dzielenie się informacjami wewnątrzorganizacyjnymi z osobami trzecimi w formie OOC jest zabronione
8.5 Administracja ma prawo do zmiany liderów frakcji i organizacji bez podania przyczyny
8.6 Organizacje porządkowe mają prawo do PowerGamingu w przypadkach skuwania, obezwładniania, prowadzenia oraz przeszukiwania osób, budynków i pojazdów
8.7 Nagrania z serwera np. klipy Twitch nie mogą być wykorzystywane w IC

8.8 Zorganizowana grupa przestępcza to taka której projekt jest na okresie próbnym lub jest zaakceptowany 

 1. Za zorganizowaną grupę przestępczą uważa się grupę min. 2 osób prowadzącą nielegalną działalność
 2. Łączna liczba członków organizacji może wynosić maksymalnie 13, łącznie z rekrutami formalnie nie będącymi członkami
 3. Jednocześnie na serwerze mogą znajdować się wszyscy członkowie organizacji, lecz w zaplanowanych atakach na inne grupy, napadach i innych interakcjach, które są inicjowane przez grupę, może brać udział 5 członków
 4. Może, lecz nie musi poruszać się pojazdami w jednolitej stylistyce i kolorystyce
 5. Może, lecz nie musi nosić ubrania w jednolitej stylistyce i kolorze jako symbol przynależności do grupy
 6. Może prowadzić wszelaką działalność przestępczą, m.in, porwania, napady, wymuszenia, okupy, kradzieże. Może je przeprowadzać wszędzie, w granicach rozsądku i zgodnie z innymi punktami regulaminu
 7. Może używać pomocy osób zewnętrznych w zakresie obowiązków tych osób np. mechanik świadczący usługi mechaniczne. Nie więcej niż 2 osoby na sesji.

8.9 Niezorganizowana grupa przestępcza, to taka która nie ma projektu na forum lub nie został on jeszcze zaakceptowany. Dotyczy to także pojedynczych osób.

 1. Taka grupa nie może mieć więcej niż 4 członków w aktywnej rozgrywce na serwerze
 2. Nie może poruszać się pojazdami w jednolitej stylistyce i kolorystyce
 3. Nie może nosić ubrań w jednolitej stylistyce i kolorze. Wyjątkiem są ciemne stroje podczas nielegalnych akcji
 4. Może porywać ludzi gdy potrzebuje zakładników do odegrania akcji
 5. Może przeprowadzać napady na jubilera/sklepy/banki
 6. Może przeprowadzać drobne kradzieże do ok. $20 000 w gotówce lub równowartości w przedmiotach
 7. Nie może walczyć o wpływy i/lub teren na którym znajdują się nielegalne prace i narkotyki
 8. Nie może okradać ani ściągać haraczy w miejscach z własną ikoną na mapie

8.10 Zakazuje się podstawiania zakładników w napadach oraz odgrywania ich obecności na /do
8.11 Gracz może posiadać nie więcej niż jedną postać należącą do zorganizowanej grupy przestępczej
8.12 Przyjmowanie osób do organizacji, tylko w celu przekazania im skryptu będzie karane
8.13 Okres ochronny dla nowych organizacji trwa 7 dni, nie dotyczy sytuacji gdy owa organizacja prowokuje inne
8.14 Przyjaźnie między organizacjami są zabronione. Relacje mogą być najwyżej neutralne.
8.15 Za wybryki jednego członka organizacji odpowiada cała grupa
8.16 Zakazuje się akcji typu "Hit and Run", takich jak np. Driveby
8.17 Zakazuje się podszywania pod inną organizację
8.18 Dołączenie do organizacji jest równoznaczne z podpisaniem tzw. "paktu z diabłem" tzn. Lider ma prawo zrobić CK postaci która odchodzi z organizacji

 

ZA CO MOŻNA ZOSTAĆ ZBANOWANYM LUB WYRZUCONYM Z SERWERA:
0.0 Złamanie Regulaminu
0.1 Nadinterpretacja lub zła interpretacja Regulaminu
0.2 FailRP - złamanie zasad RolePlay
0.3 Random deathmatch (RDM) - Zabijanie innej osoby bez uzasadnionego powodu
0.4 Metagaming (MG) - Wykorzystywanie informacji OOC w IC. Przykład - mówienie znajomemu na TeamSpeak, gdzie aktualnie znajduje się twoja postać
0.5 Powergaming (PG) - Wymuszanie akcji na innym graczu nie dając mu możliwości reakcji. Przykład - /me uderza mężczyznę tak, że aż traci przytomność
0.6 Cop Baiting (CB) - Bezcelowe prowokowanie policji tylko po to aby wymusić na niej akcję RP
0.7 Stream Sniping - Oglądanie transmisji osoby, która aktualnie gra na naszym serwerze grając w tym samym momencie
0.8 BunnyHop (BH) - Bieganie i skakanie bez celu
0.9 Nadużywanie czatu OOC
0.10 Wprowadzanie zerowej wartości RP do rozgrywki
0.11 Brawurowa jazda w centrum miasta bez powodu
0.12 Odgrywanie z nieposzanowaniem życia własnej postaci
0.13 Wbijanie BW, a następnie lootowanie graczy
0.14 Korzystanie z Tweetera jak z czatu IRC
0.15 Używanie wymyślonych zwrotów mówiących o rzeczach OOC na Voice, np. Zamyślam się, W głowie, Pierwsze oczka itp.

 

DODATKOWE INFORMACJE
0.1 Ograniczenie prędkości w mieście to 70 km/h, na autostradzie 130 km/h
0.2 Zabicie NPC jest kwalifikowane jako popełnienie morderstwa 
0.3 *Inicjacja - Danie czasu na reakcję osobie, z którą rozpoczynamy akcję RP, Pokazanie swojej obecności

Kontakt z Administracją
0.1 Komenda /report jest jedyną drogą kontaktu z ekipą serwera podczas rozgrywki na serwerze
0.2 Administracja nie jest zobowiązana do odpowiadania na prywatne wiadomości na Discord oraz forum
0.3 Wiadomości chaotyczne, pozbawione szczegółów i roszczeniowe mogą zostać zignorowane bez poinformowania zgłaszającego
0.4 Pospieszanie i wysyłanie tej samej wiadomości więcej niż jeden raz będzie ignorowane
0.5 Podczas interwencji członka ekipy rozgrywka jest wstrzymywana

 

W razie pytań lub niejasności dot. Regulaminu zapytaj


Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność V-Life
i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawieautorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora.
autor: Mintaz

 • Like 38
 • rtdpepe 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zostało zmienionych wiele punktów Regulaminu. Najważniejszą zmiana jest odejście od New Life Rule. Od teraz postać która odrodzi się w szpitalu pamięta wszystko co się wydarzyło i może mścić się na swoich oprawcach (w granicach rozsądku)
Naciskamy na to aby zapoznać się z całym Regulaminem, aby uniknąć nieprzyjemności w grze.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zmieniono:
5.2 Zabrania się zabijania, porywania, pobić i kradzieży w miejscach użytku publicznego.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodano:
6.8 Zabrania się wykonywania akcji, których skutek może być śmiertelny. Dotyczy to obrażeń kluczowych organów i kończyn, zrzucanie z wysokich miejsc, podpalania, itp.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zmieniono:
5.2 Przestępstwa można popełniać wszędzie z wyjątkiem Komisariatów, Szpitala, Prokuratury i Więzienia, a w siedzibach Biznesów mając poważny powód.
6.2 W przypadku nieposzanowania życia przez gracza, jego postać może zostać usunięta przez Administrację.
8.7 Nagrania z serwera np. klipy Twitch nie mogą być wykorzystywane w IC

Usunięto:
8.13 Zakazuje się rekreacyjnego wejścia do domu lub siedziby innej organizacji
8.15 Zakazuje się zabijania funkcjonariuszy publicznych na służbie w przypadku gdy nie grozi ci kara za poważne pogwałcenie prawa
5.7 Zlecenia zabójstw nie mogą być wymierzone w osoby pracujące w służbach porządkowych. Zlecenia muszą być sprecyzowane (Imię, Nazwisko oraz dokładny wygląd.) i mieć podstawy fabularne

Dodano:
0.15 Używanie wymyślonych zwrotów mówiących o rzeczach OOC na Voice, np. Zamyślam się, W głowie, Pierwsze oczka itp.


Punkty z paragrafu 8 nie zostały usunięte dlatego że nieobowiązują, zostały usunięte bo to wiedza powszechna i logiczne zachowanie.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zmieniono:
8.8 Zorganizowana grupa przestępcza to taka której projekt jest na okresie próbnym lub jest zaakceptowany 

 1. Za zorganizowaną grupę przestępczą uważa się grupę min. 2 osób prowadzącą nielegalną działalność
 2. Łączna liczba członków organizacji może wynosić maksymalnie 13, łącznie z rekrutami formalnie nie będącymi członkami
 3. Jednocześnie na serwerze mogą znajdować się wszyscy członkowie organizacji, lecz w zaplanowanych atakach na inne grupy, napadach i innych interakacjach, które są inicjowane przez grupę, może brać udział 5 członków

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodano:
5.13 Zakazuje się porywania osób spod więzienia

Zmieniono:
4.4 Imię i nazwisko postaci musi być napisane alfabetem łacińskim bez znaków specjalnych, nie może być ono polskie lub spolszczone
6.5 O zabiciu postaci (CK) decyduje tylko jej właściciel lub Administracja.
8.9.1 Taka grupa nie może mieć więcej niż 4 członków w aktywnej rozgrywce na serwerze
8.16 Zakazuje się akcji typu "Hit and Run", takich jak np. Driveby

Usunięto:
2.4 Po skończonej akcji RP w której można zidentyfikować Twoją postać, Operację Plastyczną można zrobić dopiero po 48 godz. Wyjątkiem jest zmiana koloru i skracanie długości włosów
4.6 Postać garcza musi wyglądac "realistycznie", tzn. nie przuswamy suwaków gdzie popwadnie ale wszystkich w skrajne pozycje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...