Jump to content
13'

Regulamin Serwera Role Play

Recommended Posts

regulamin.png.a095448358aff74bfdc59695454220d3.png

 

§1. Postanowienia ogólne
1.1 Każdy gracz serwera jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu
1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
1.3 Administracja ma prawo karać za czyny, które uzna za działające na szkodę serwera, nawet jeśli nie są uwzględnione w regulaminie
1.4 Administracja ma prawo do modyfikowania lub zmieniania punktów regulaminu
1.5 Rozgrywka na serwerze jest wzorowana na współczesnej Kalifornii (USA) i umiejscowiona jest w uniwersum GTA. Rozgrywka odbywa się z pominięciem wydarzeń z fabuły serii
1.6 Rozgrywka na serwerze odbywa się w języku polskim. Dozwolone jest wtrącanie zagranicznych zwrotów w celu urozmaicenia postaci

§2. Ogólne Zasady
2.1 Zabrania się korzystania z jakichkolwiek skryptów, auto-clickerów, cheatów, exploitów, bugów lub modów dających przewagę w grze
2.2 Wszystkie błędy znalezione na serwerze muszą być niezwłocznie zgłoszone Administracji, a ich wykorzystywanie jest zabronione
2.3 Zakaz wychodzenia z serwera podczas akcji RP

 1. Jeśli podczas wykonywanej akcji RolePlay zostaniesz wyrzucony z serwera, musisz niezwłocznie napisać na Discordzie informując o sytuacji (kanał #wyrzucilo-mnie-z-serwera)
 2. Jeśli zostałeś wyrzucony z serwera podczas odgrywania akcji. Po powrocie na serwer musisz odnaleźć osobę, z którą miałeś interakcję i kontynuować

2.4 Wchodząc na serwer jesteś zobowiązany/a wcielić się w swoją postać

 1. W trakcie rozgrywki możesz wyjść z postaci jedynie na polecenie Administracji
 2. Jeżeli sądzisz, że inny gracz złamał regulamin podczas akcji, doprowadź tę akcję do końca i zgłoś sytuację potem

2.5 Zakazuje się wtrącania w akcje innych bez powodu

§3. Komunikacja Voice, czaty i narracja
3.1 Korzystanie z czatu OOC ograniczamy do minimum. Nie prowadzimy na nim rozmów towarzyskich i nie reagujemy na wydarzenia IC
3.2 Musisz posiadać sprawnie działający mikrofon
3.3 Akcje wykraczające poza możliwości skryptowe serwera należy odgrywać za pomocą komend narracyjnych /me i /do
3.4 Kłamanie używając komendy /do jest zabronione
3.5 W przypadku błędu skryptu należy odgrywać faktyczny stan postaci, jak np. obrażenia, ekwipunek, wygląd, bronie na ciele itd.
3.6 Kiedy akcja nie jest dynamiczna nakazuje się respektowanie chęci odgrywania drugiego gracza. Wskazywać na to będą 3 kropki nad głową postaci oznaczające pisanie na czacie

§4. Postacie
4.1 Gracz może mieć więcej niż jedną postać, jednak łączenie ich lub przekazywanie majątku między nimi w jakikolwiek sposób jest zabronione
4.2 Zabrania się przerzucania majątku między postaciami oraz rozdawania go przed planowanym zabiciem postaci. Testamenty sporządzone IC nie będą brane pod uwagę
4.3 Gracz jest zobowiązany do przemyślanego kreowania własnej postaci, należy posiadać odpowiednią wiedzę OOC oraz dołączać do grup które pasują do niej tematycznie
4.4 Imię i nazwisko postaci musi być napisane alfabetem łacińskim bez znaków specjalnych, nie może być ono polskie lub spolszczone

 1. Imię i nazwisko nie może należeć do sławnej osoby z rzeczywistości lub sławnej fikcyjnej postaci
 2. Imię i nazwisko nie może należeć do postaci z fabuły GTA lub być z nią w pokrewieństwie
 3. Zabrania się kreowania postaci udziwnionych i opartych na obecnych w popkulturze (batman, joker itd.)
 4. Zabrania się kreowania postaci na bazie realnych osób żyjących lub nieżyjących

4.5 Zezwala się na prowadzenie psychicznie chorej postaci tylko w wypadku, gdy nie jest to robione aby uniknąć konsekwencji w konfrontacji z policją lub innymi graczami. Tyczy się to "niekontrolowanych ataków agresji" lub innych tego typu zachowań powodujących i prowokujących RDM.

§5. Przestępstwa
5.1. Każde rozpoczęcie wymiany ognia, bójki czy potrącenia musi zostać zainicjowane
5.2 Zakazuje się popełniania przestępstw na terenie budynków użytku publicznego bez wcześniejszej zgody Administratora

 1. Budynkami użytku publicznego są: Komisariaty, Szpitale, Sąd, Prokuratura
 2. Dozwolone jest popełnianie przestępstw bez zgody Administratora podczas samodzielnej ucieczki z ww. miejsc
 3. Dozwolone jest popełnianie przestępstw na terenie biznesów, gdy akcja zostanie tam przeniesiona lub ktoś ucieknie na teren jednego z nich
 4. Zakazuje się okradania i porywania pracowników biznesów na terenie biznesu

5.3 Zakazuje się odbijania osób z aresztu na komisariacie. Można to robić podczas konwoju do więzienia. SASP nie ma obowiązku inicjowania wymiany ognia podczas konwoju
5.4 Zakazauje się okradania kont bankowych, zmuszania do przepisywania pojazdów, dawania dostępu do domów i magazynów lub całkowitego ich przepisywania
5.5 Podczas ściągania długu można zmusić osobę do oddania kwoty nie większej niż 120% całkowitej wartości długu lub równowartość w pojeździe
5.6 Zakazuje się porywania i okradania osób, gdy na serwerze jest mniej niż 2 policjantów na służbie

 1. Nie dotyczy to porachunków między zorganizowanymi grupami przestępczymi
 2. Nie dotyczy to cywili, którzy zajmują się działalnością przestępczą w miejscach do tego przeznaczonych np. przerób narkotyków
 3. Porwanie pracownika SASP, SAMS i SASC może odbyć się od min. 4 policjantów na służbie

5.7 Zakazuje się używania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia kierowcy lub klientów zaznaczonych na GPS. Takich jak: SASP, SAMS, SAFD, Taxi
5.8 Zakazuje się odgrywania gwałtów i napaści na tle seksualnym bez zgody obu osób prowadzących postacie
5.9 Zakazuje się wykorzystywania SASP, SAMS, SASC, którzy są na służbie jako zakładników, gdy na serwerze jest ich mniej niż 5 na służbie
5.10 Zakazuje się napadania na członków SASP i SAMS w celu kradzieży broni lub pojazdu oraz kradzieży pojazdów porzuconych lub spod siedzib. Ekwipunek można zabrać tylko kiedy celem jest przetrwanie
5.11 Napad na sklep mogą przeprowadzić maksymalnie 2 osoby (nie wliczając zakładnika)
5.12 Zakazuje się przeprowadzania aktów terrorystycznych

5.13 Zakazuje się porywania osób spod więzienia
5.14 Zakazuje się zmuszania graczy do oddania dostępu do domu w celu jego okradnięcia
5.15 Zakazuje się uciekania do interioru domu lub mieszkania podczas trwającej akcji RP lub w celu schowania się przed jeszcze nie zaczetą akcją RP
5.16 Zakazuje się skuwania lub związywania osób bez wcześniejszej inicjacji, obezwładnienia lub powalenia tej osoby
5.17 SASP podczas przewozu zatrzymanego w konwoju ma prawo strzelać bez inicjacji do osób, które zagrażają przewozowi oskarżonego
5.18 Zakazuje się wykonywania napadów i zabijania, kiedy jedynym celem jest zabranie broni

§6. Rany postaci, Character Kill, Force Character Kill
6.1 Postać po BW pamięta wszystko co wydarzyło się wcześniej, chyba że zdecyduje inaczej.
6.2 W przypadku nieposzanowania życia przez gracza, jego postać może zostać usunięta przez Administrację.
6.3 O ranach gracza decyduje lekarz, który się nim zajmuje na podstawie informacji z gry oraz informacji z otoczenia. W przypadku braku SAMS decyduje o tym gracz.
6.4 Gracz, którego postać została doprowadzona do stanu omdlenia w wyniku obrażeń (BW) jest zobowiązany do odgrywania ich przez minimum godzinę od zajścia zdarzenia
6.5 O zabiciu postaci (CK) decyduje tylko jej właściciel lub Administracja.
6.6 Odgrywanie martwego lub ran śmiertelnych jest równoznaczne z CK
6.7 Wykonywanie FCK musi zostać poprzedzone podaniem na forum w odpowiednim dziale, które musi zostać zaakceptowane przez Administrację

 1. Na permanentne uśmiercenie postaci narażona jest osoba, w którą wymierzony jest wyrok, zleceniodawca, osoba która wykonuje wyrok jako jego marionetka lub grupa osób po stronie atakującej
 2. BW ww. osób podczas takiej akcji jest równoznaczne z uśmierceniem postaci
 3. BW spowodowane ingerencją służb nie wlicza się w powyższy punkt. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy celem jest członek służb
 4. Wyrok musi zostać wykonany w sposób opisany w podaniu lub w sposób daleko nie odbiegający od tego opisu
 5. Podanie daje jednorazowe pozwolenie na wykonanie opisanej w nim akcji, po nieudanej próbie wygasa
 6. Uśmiercenie postaci może nastąpić po prawomocnym wyroku San Andreas State Court
 7. Liderzy organizacji przestępczych mogą uśmiercić postać członka własnej organizacji po konsultacji z Administracją

6.8 Zabrania się wykonywania akcji, których skutek może być śmiertelny. Dotyczy to obrażeń kluczowych organów i kończyn, zrzucanie z wysokich miejsc, podpaleń, itp. postaci innych graczy.
6.9 Po wykonanym FCK, nowa postać może dołączyć do tej samego biznesu / służb / organizacji po 14 dniach, a po CK czas ten wynosi 7 dni

§7. Pojazdy i przedmioty
7.1 Pojazdami należy poruszać się po nawierzchniach do których są one przystosowane. Zmiana opon na terenowe w wyścigówce nie jest przystosowaniem do jazdy w terenie
7.2 Pojazdy użytkowane niezgodnie z regulaminem mogą zostać usunięte przez Administrację
7.3 Zabrania się wykonywania skoków kaskaderskich
7.4 Pojazdy dostępne w pracach mogą być używane tylko do wykonywania danej pracy
7.5 Przedmioty w ekwipunku postaci lub dowolnym miejscu przeznaczonym do ich przechowywania, znajdują się tam fizycznie w każdej sytuacji. 
7.6 Przedmioty oskryptowane nie mogą zostać odegrane przy pomocy narracji w przypadku braku ich posiadania. Nie można także ukrywać ich w najdziwniejszych miejscach na siłę przy pomocy narracji
7.7 Zakazuje się chowania pojazdów do garaży przez 30 minut  po zgubieniu pościgu lub zakończeniu z akcji

§8. Organizacje
8.1 Służby porządkowe korzystając z radia muszą również mówić w grze jeśli w pobliżu są inni gracze. Nie dotyczy to sytuacji w której policjant znajduje się w radiowozie, w innym pomieszczeniu, w znacznej odległości lub za przeszkodą.
8.2 Zgodę na prowadzenie postaci skorumpowanej może wyrazić lider frakcji w porozumieniu z Administracją lub sama Administracja
8.3 Podszywanie się postaci pod członka organizacji publicznej jest zabronione
8.4 Dzielenie się informacjami wewnątrzorganizacyjnymi z osobami trzecimi w formie OOC jest zabronione
8.5 Administracja ma prawo do zmiany liderów frakcji i organizacji bez podania przyczyny
8.6 Dozwolone jest pominięcie komend narracyjnych podczas manipulowania osobą skutą lub związaną, gdy czynność zastępuje animacja
8.7 Nagrania z serwera np. klipy Twitch nie mogą być wykorzystywane w IC

8.8 Zorganizowana grupa przestępcza to taka której projekt jest na okresie próbnym lub jest zaakceptowany 

 1. Zorganizowana grupa przestępcza musi bazować na organizacji z lore GTA
 2. Za zorganizowaną grupę przestępczą uważa się grupę min. 2 osób prowadzącą nielegalną działalność
 3. Łączna liczba członków organizacji może wynosić maksymalnie 13, łącznie z rekrutami formalnie nie będącymi członkami
 4. Wszyscy członkowie organizacji mogą przebywać razem jedynie na własnym terenie, poza nim członkowie mogą poruszać się w max. 6 osobowej grupie. Teren organizacji jest umowny między organizacjami i/lub określony przez skrypt
 5. Może, lecz nie musi poruszać się pojazdami w jednolitej stylistyce i kolorystyce
 6. Może, lecz nie musi nosić ubrania w jednolitej stylistyce i kolorystyce jako symbol przynależności do grupy
 7. Może prowadzić wszelaką działalność przestępczą, m.in, porwania, napady, wymuszenia, okupy, kradzieże. Może je przeprowadzać wszędzie, w granicach rozsądku i zgodnie z innymi punktami regulaminu
 8. Może używać pomocy osób zewnętrznych w zakresie obowiązków tych osób np. mechanik świadczący usługi mechaniczne. Nie więcej niż 2 osoby na sesji.

8.9 Niezorganizowana grupa przestępcza, to taka która nie ma projektu na forum lub nie został on jeszcze zaakceptowany. Dotyczy to także pojedynczych osób.

 1. Taka grupa nie może mieć więcej niż 4 członków w aktywnej rozgrywce na serwerze
 2. Nie może poruszać się pojazdami w jednolitej stylistyce i kolorystyce
 3. Nie może nosić ubrań w jednolitej stylistyce i kolorze. Wyjątkiem są ciemne stroje podczas nielegalnych akcji
 4. Może porywać ludzi gdy potrzebuje zakładników do odegrania akcji
 5. Może przeprowadzać napady na jubilera/sklepy/banki
 6. Może przeprowadzać drobne kradzieże do ok. $20 000 w gotówce lub równowartości w przedmiotach
 7. Nie może walczyć o wpływy i/lub teren na którym znajdują się nielegalne prace i narkotyki
 8. Nie może ściągać haraczy z prac, biznesów i innych miejsc oznaczonych własną ikoną na mapie

8.10 Zakazuje się podstawiania zakładników w napadach oraz odgrywania ich obecności na /do
8.11 Gracz może posiadać nie więcej niż jedną postać należącą do zorganizowanej grupy przestępczej
8.12 Okres ochronny dla nowych organizacji trwa 7 dni, nie dotyczy sytuacji gdy owa organizacja prowokuje inne
8.13 Przyjaźnie między organizacjami są zabronione. Relacje mogą być najwyżej neutralne.
8.14 Za wybryki jednego członka organizacji odpowiada cała grupa
8.15 Zakazuje się podszywania pod inną organizację będąc w przeciwnej organizacji
8.16 Dołączenie do organizacji jest równoznaczne z podpisaniem tzw. "paktu z diabłem" tzn. Lider ma prawo zrobić CK postaci która odchodzi z organizacji

 

Słowniczek pojęć:
0.0 Inicjacja - Fragment akcji RP pozwalający na rozpoczęcie wymiany ognia, pobicie, staranowanie lub inną sytuację zagrażającą życiu przynajmniej jednej ze stron. Nie mylić z rozpoczęciem akcji RP.
Aby inicjacja była prawidłowa, jedna ze stron musi jasno wyrazić swoje intencje i wysunąć żądania wobec drugiej strony zanim wykona jakikolwiek ruch, mogą one być wyrażone słownie lub wymownym gestem. Podanie konsekwencji niewykonania polecenia pomoże jasno określić jakie są nasze intencje, np. "Jeżeli się nie zatrzymasz, zacznę strzelać". Obowiązkowo należy dać drugiej stronie czas na reakcję, niezależnie czy na poddanie się, czy na zignorowanie naszych ostrzeżeń lub żądań. To właśnie danie czasu na reakcję i decyzję podczas takich sytuacji odróżnia normalną strzelaninę od RDM.
0.1 Random DeathMatch (RDM) - Zabijanie innych graczy oraz NPC bez powodu i bez inicjacji.
0.2 MetaGaming (MG) - Wykorzystywanie informacji OOC w IC. Przykład - mówienie znajomemu na TeamSpeak, gdzie aktualnie znajduje się twoja postać
0.3 PowerGaming (PG) - Wymuszanie akcji na innym graczu nie dając mu możliwości reakcji. Przykład - /me uderza mężczyznę tak, że aż traci przytomność
0.4 Vehicle DeathMatch (VDM) - Bezcelowe zabijanie pojazdem bez wcześniejszej inicjacji. Za VDM nie jest postrzegane potrącenie w sytuacji zagrożenia życia, braku innych opcji ucieczki lub niezamierzonego wypadku/potrącenia
0.5 Cop Baiting (CB) - Prowokowanie policji tylko po to aby wymusić na niej akcję RP
0.6 Stream Sniping - Oglądanie transmisji osoby, która aktualnie gra na serwerze, jednocześnie będąc na serwerze
0.7 BunnyHop (BH) - Bieganie i skakanie w celu szybszego poruszania się, również rowerem
0.8 Metazwroty - Zwroty mówiące o rzeczach OOC na Voice, np. Zamyślam się, W głowie, Pierwsze oczka itp.

 

Kontakt z Administracją
0.1 Komenda /report jest jedyną drogą kontaktu z ekipą serwera podczas rozgrywki na serwerze
0.2 Administracja nie jest zobowiązana do odpowiadania na prywatne wiadomości na Discord oraz forum
0.3 Wiadomości chaotyczne, pozbawione szczegółów i roszczeniowe mogą zostać zignorowane bez poinformowania zgłaszającego
0.4 Pospieszanie i wysyłanie tej samej wiadomości więcej niż jeden raz będzie ignorowane
0.5 Podczas interwencji członka ekipy rozgrywka jest wstrzymywana


Informacje dodatkowe
0.1 W przypadku danych postaci niezgodnymi z regulaminem Administracja będzie zmieniać je według własnego uznania lub usuwać postać

 

W razie pytań lub niejasności dot. Regulaminu zapytaj


Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność V-Life
i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawieautorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora.
autor: Mintaz

 • Like 42
 • POGGERS 3
 • rtdpepe 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zostało zmienionych wiele punktów Regulaminu. Najważniejszą zmiana jest odejście od New Life Rule. Od teraz postać która odrodzi się w szpitalu pamięta wszystko co się wydarzyło i może mścić się na swoich oprawcach (w granicach rozsądku)
Naciskamy na to aby zapoznać się z całym Regulaminem, aby uniknąć nieprzyjemności w grze.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zmieniono:
5.2 Zabrania się zabijania, porywania, pobić i kradzieży w miejscach użytku publicznego.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodano:
6.8 Zabrania się wykonywania akcji, których skutek może być śmiertelny. Dotyczy to obrażeń kluczowych organów i kończyn, zrzucanie z wysokich miejsc, podpalania, itp.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zmieniono:
5.2 Przestępstwa można popełniać wszędzie z wyjątkiem Komisariatów, Szpitala, Prokuratury i Więzienia, a w siedzibach Biznesów mając poważny powód.
6.2 W przypadku nieposzanowania życia przez gracza, jego postać może zostać usunięta przez Administrację.
8.7 Nagrania z serwera np. klipy Twitch nie mogą być wykorzystywane w IC

Usunięto:
8.13 Zakazuje się rekreacyjnego wejścia do domu lub siedziby innej organizacji
8.15 Zakazuje się zabijania funkcjonariuszy publicznych na służbie w przypadku gdy nie grozi ci kara za poważne pogwałcenie prawa
5.7 Zlecenia zabójstw nie mogą być wymierzone w osoby pracujące w służbach porządkowych. Zlecenia muszą być sprecyzowane (Imię, Nazwisko oraz dokładny wygląd.) i mieć podstawy fabularne

Dodano:
0.15 Używanie wymyślonych zwrotów mówiących o rzeczach OOC na Voice, np. Zamyślam się, W głowie, Pierwsze oczka itp.


Punkty z paragrafu 8 nie zostały usunięte dlatego że nieobowiązują, zostały usunięte bo to wiedza powszechna i logiczne zachowanie.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zmieniono:
8.8 Zorganizowana grupa przestępcza to taka której projekt jest na okresie próbnym lub jest zaakceptowany 

 1. Za zorganizowaną grupę przestępczą uważa się grupę min. 2 osób prowadzącą nielegalną działalność
 2. Łączna liczba członków organizacji może wynosić maksymalnie 13, łącznie z rekrutami formalnie nie będącymi członkami
 3. Jednocześnie na serwerze mogą znajdować się wszyscy członkowie organizacji, lecz w zaplanowanych atakach na inne grupy, napadach i innych interakacjach, które są inicjowane przez grupę, może brać udział 5 członków

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodano:
5.13 Zakazuje się porywania osób spod więzienia

Zmieniono:
4.4 Imię i nazwisko postaci musi być napisane alfabetem łacińskim bez znaków specjalnych, nie może być ono polskie lub spolszczone
6.5 O zabiciu postaci (CK) decyduje tylko jej właściciel lub Administracja.
8.9.1 Taka grupa nie może mieć więcej niż 4 członków w aktywnej rozgrywce na serwerze
8.16 Zakazuje się akcji typu "Hit and Run", takich jak np. Driveby

Usunięto:
2.4 Po skończonej akcji RP w której można zidentyfikować Twoją postać, Operację Plastyczną można zrobić dopiero po 48 godz. Wyjątkiem jest zmiana koloru i skracanie długości włosów
4.6 Postać garcza musi wyglądac "realistycznie", tzn. nie przuswamy suwaków gdzie popwadnie ale wszystkich w skrajne pozycje.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodano:
3.6 Kiedy akcja nie jest dynamiczna nakazuje się respektowanie chęci odgrywania drugiego gracza. Wskazywać na to będą 3 kropki nad głową postaci oznaczające pisanie na czacie
5.15 Zakazuję się uciekania do interioru domu lub mieszkania podczas trwającej akcji RP lub w celu schowania się przed jeszcze nie zaczetą akcją RP
5.16 Zakazuje się skuwania lub związywania osób bez wcześniejszej inicjacji, obezwładnienia lub powalenia tej osoby
5.17 SASP podczas przewozu zatrzymanego w konwoju ma prawo strzelać bez inicjacji do osób, które zagrażają przewozowi oskarżonego
5.18 Zakazuję się wykonywania napadów i zabijania, kiedy jedynym celem jest zabranie broni
7.7 Zakazuje się chowania pojazdów do garaży przez 30 minut  po zgubieniu pościgu lub zakończeniu z akcji

Zmieniono:
3.1 Korzystanie z czatu OOC ograniczamy do minimum. Nie prowadzimy na nim rozmów towarzyskich i nie reagujemy na wydarzenia IC
4.2 Zabrania się przerzucania majątku między postaciami oraz rozdawania go przed planowanym zabiciem postaci. Testamenty sporządzone IC nie będą brane pod uwagę
5.1. Każde rozpoczęcie wymiany ognia, bójki czy potrącenia musi zostać zainicjowane
5.2 Zakazuje się popełniania przestępstw na terenie budynków użytku publicznego bez wcześniejszej zgody Administratora
5.2.1 Budynkami użytku publicznego są: Komisariaty, Szpitale, Sąd, Prokuratura
5.2.2 Dozwolone jest popełnianie przestępstw bez zgody Administratora podczas samodzielnej ucieczki z ww. miejsc
5.2.3 Dozwolone jest popełnianie przestępstw na terenie biznesów, gdy akcja zostanie tam przeniesiona lub ktoś ucieknie na teren jednego z nich
5.2.4 Zakazuje się okradania i porywania pracowników biznesów na terenie biznesu
5.3 Zakazuje się odbijania osób z aresztu na komisariacie. Można to robić podczas konwoju do więzienia. SASP nie ma obowiązku inicjowania wymiany ognia podczas konwoju
5.4 Zakazauje się okradania kont bankowych, zmuszania do przepisywania pojazdów, dawania dostępu do domów i magazynów lub całkowitego ich przepisywania
7.1 Pojazdami należy poruszać się po nawierzchniach do których są one przystosowane. Zmiana opon na terenowe w wyścigówce nie jest przystosowaniem do jazdy w terenie
8.8.4 Wszyscy członkowie organizacji mogą przebywać razem jedynie na własnym terenie, poza nim członkowie mogą poruszać się w max. 6 osobowej grupie. Teren organizacji jest umowny między organizacjami i/lub określony przez skrypt
8.9.8 Nie może ściągać haraczy z prac, biznesów i innych miejsc oznaczonych własną ikoną na mapie
8.15 Zakazuje się podszywania pod inną organizację będąc w przeciwnej organizacji

Usunięto:
8.15 Zakazuje się akcji typu "Hit and Run", takich jak np. Driveby

Dodano także słowniczek najważniejszych definicji

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...