Skocz do zawartości
Szukaj w
 • Więcej opcji...
Szukaj wyniki które...
Znajdź wyniki w...

Witaj na V-LIFE

Poświęc chwilę i dołącz do nas!


13

Regulamin Serwera Role Play

Recommended Posts

regulamin.png.a095448358aff74bfdc59695454220d3.png

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1 Każdy gracz serwera jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu
1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
1.3 Administracja ma prawo karać za czyny, które uzna za działające na szkodę serwera, nawet jeśli nie są uwzględnione w regulaminie
1.4 Administracja ma prawo do modyfikowania lub zmieniania punktów regulaminu
1.5 Gracz zobowiązany jest do zapoznania się z netykietą i przestrzegania jej
1.6 Rozgrywka na serwerze jest wzorowana na współczesnej Kalifornii (USA)
1.7 Rozgrywka na serwerze odbywa się w języku polskim

 1. Dozwolone jest wtrącanie zagranicznych zwrotów w celu urozmaicenia postaci


§2. Ogólne Zasady

2.1 Zabrania się korzystania z jakichkolwiek skryptów, cheatów, exploitów, bugów lub modów dających przewagę w grze

 1. Zezwala się na używanie programów bindujących klawisze. Można ich używać wyłącznie w przypadku monotonnych komend narracyjnych.
 2. Zabrania się natomiast przypisywania komend używanych do otwierania, wyciągania, używania itp.

2.2 Wszystkie błędy znalezione na serwerze muszą być niezwłocznie zgłoszone Administracji, a ich wykorzystywanie jest zabronione
2.3 Zakaz wychodzenia z serwera podczas odgrywanej akcji RP

 1. Jeśli podczas wykonywanej akcji RolePlay zostaniesz wyrzucony z serwera, musisz natychmiastowo napisać na Discordzie informując o sytuacji
 2. Jeśli zostałeś wyrzucony z serwera podczas odgrywania akcji. Po powrocie na serwer musisz odnaleźć osobę, z którą miałeś interakcję i kontynuować

2.4 Po skończonej akcji RP w której można zidentyfikować Twoją postać, Operację Plastyczną można zrobić dopiero po 48 godz.

 1. Tyczy się to również używania Fryzjera. Wyjątkiem jest zmiana koloru i skracanie długości włosów.

2.5 Wchodząc na serwer jesteś zobowiązany/a wcielić się w swoją postać.

 1. W trakcie rozgrywki możesz wyjść z postaci jedynie na polecenie Administracji
 2. Jeżeli sądzisz, że inny gracz złamał regulamin podczas akcji, doprowadź tę akcję do końca i zgłoś sytuację potem.


§3. Komunikacja Voice, czaty i narracja

3.1 Na czacie OOC zabronione jest używanie nadmiernej ilości wulgaryzmów
3.2 Korzystanie z czatu OOC ograniczamy do minimum. Nie prowadzimy na nim rozmów towarzyskich
3.3 Musisz posiadać sprawnie działający mikrofon, aby móc grać na serwerze. Musisz również z niego aktywnie korzystać
3.4 Zabrania się wykorzystywania czatu głosowego do spraw OOC. Czat głosowy służy jedynie do rozmów IC.
3.5 Do prowadzenia narracji podczas rozgrywki służą komendy /me i /do
3.6 Kłamanie używając komendy /do jest zabronione
3.7 Wyciąganie broni długiej nie musi byc odegrane na me

 1. Wyjątkiem jest błąd skryptu pokazującego modele broni na postaci, należy wtedy odgrywać że ta broń znajduje się na ciele
 2. Broń długa to taka która została zaprojektowana do używania obiema rękoma, są nimi:
  Uzi, M4, Strzelba, Obrzyn, Dwururka, Muszkiet, Tommy Gun, Skorpion, MP5

3.8 Możesz rozmawiać korzystając programów typu TeamSpeak czy Discord, lecz nie możesz rozmawiać o aktywnych akcjach Role Play lub gdy bierzesz udział w takiej akcji
3.9 Zakaz rozpoznawania osób po głosie, gdy wyraźnie słychać że próbują go zmienić lub używają modulatorów


§4. Postacie

4.1 Gracz może mieć więcej niż jedną postać, jednak łączenie ich w jakikolwiek sposób jest zabronione
4.2 Przekazywanie majątku między postaciami jednego gracza jest zabronione
4.3 Przekazywanie lub pozbywanie się majątków przed planowanym uśmierceniem postaci lub zaprzestaniem rozgrywki jest zabronione. Aby uzyskać taką możliwość, należy zgłosić chęć odegrania akcji Administracji
4.4 Gracz jest zobowiązany do przemyślanego kreowania własnej postaci, dotyczy to spójności tematycznej grup do których dołącza

 1. Oznacza to że policjant w cywilu nie może "trzymać się" z gangsterami i na odwrót, tyczy się to też innych postaci

4.5 Gracz jest zobowiązany do prowadzenia postaci z odpowiednią wiedzą OOC na jej temat
4.6 Imię i nazwisko postaci musi być napisane alfabetem łacińskim i musi być zagraniczne. Nie może należeć do sławnej osoby z rzeczywistości lub sławnej fikcyjnej postaci
4.7 Zakaz używania niewidzialnych ubrań znajdujących się w kreatorach
4.8 Zezwala się na prowadzenie psychicznie chorej postaci tylko w wypadku, gdy nie jest to robione aby uniknąć konsekwencji w konfrontacji z policją lub innymi graczami. Tyczy się to "niekontrolowanych ataków agresji" lub innych tego typu zachowań powodujących i prowokujących RDM.
4.9 Zabrania się przeprowadzania aktów terrorystycznych


§5. Przestępstwa

5.1 Zabrania się popełniania brutalnych przestępstw, morderstw i porwań w miejscach użytku publicznego, budynkach rządowych, oskryptowanych miejscach prac i miejscach z reguły uczęszczanych przez dużą ilość ludzi.

 1. Za oskryptowane miejsca prac uważa się siedziby legalnych biznesów oraz przystanki prac z Urzędu
 2. Oskryptowanymi miejscami pracy NIE są: zbiory i przetwórnie narkotyków, płukanie złota, miejsca połowów, winnica, huta
 3. Wyjątkiem są sytuacje, gdy osoba ścigana celowo ucieka do tych miejsc, aby uniknąć konsekwencji. Nie dotyczczy budynków porządku publicznego.

5.2 Zabrania się prób odbijania osób z aresztu na komisariacie. Próby odbicia podczas przewozu więźniów są dozwolone.
5.3 Zabrania się okradania kont bankowych oraz zmuszania do przepisywania pojazdów.
5.4 Podczas ściągania długu można zmusić osobę do oddania kwoty nie większej niż 120% całkowitej wartości długu lub równowartość w pojeździe.
5.5 Zakaz przeprowadzania porwań i kradzieży, gdy na serwerze jest mniej niż 2 policjantów na służbie

 1. Nie dotyczy to porachunków między zorganizowanymi organizacjami przestępczymi
 2. Nie dotyczy to cywili, którzy zajmują się działalnością przestępczą w miejscach do tego przeznaczonych np. przerób narkotyków

5.6 Zlecenia zabójstw są dozwolone, aczkolwiek nie mogą być one wymierzone w osoby pracujące w służbach porządkowych. Zlecenia również muszą być sprecyzowane (Imię, Nazwisko oraz dokładny wygląd.) i mieć podstawy fabularne
5.7 Zakaz sprzedaży narkotyków w miejscach ich przetwarzania.
5.8 Zakaz używania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia kierowcy lub klientów zaznaczonych na GPS. Takich jak: SASP, SAMS, LSCM, Taxi
5.9 Zabicie NPC jest kwalifikowane jako popełnienie morderstwa
5.10 Zakaz odgrywania gwałtów i napaści na tle seksualnym bez zgody obu osób prowadzących postacie
5.11 Zakaz wykorzystywania SASP/SAMS, którzy są na służbie jako zakładników, gdy na serwerze jest ich mniej niż 5
5.12 Zakaz napadania członków SASP/SAMS, gdy celem napadu jest kradzież broni lub pojazdu
5.13 Napad na sklep mogą przeprowadzić maksymalnie 2 osoby (nie wliczając zakładnika)


§6. New Life Rule, Rany postaci, Character Kill, Force Character Kill

6.1 Gdy w stanie BW spowodowanej ingerencją gracza odrodzisz się w szpitalu, Twoja postać nie pamięta co wydarzyło się przed incydentem oraz kto brał w nim udział
6.2 Nieposzanowanie życia swojej postaci jest postrzegane za FailRP (oprócz postaci samobójczych).
      Przykład: Podpuszczanie napastnika do strzelenia do nas, celowe narażanie życia
6.3 O ranach gracza decyduje lekarz, który sie nim zajmuje na podstawie informacji z gry oraz informacji z otoczenia. W przypadku braku SAMS decyduje o tym gracz.
6.4 Gracz, którego postać została doprowadzona do stanu omdlenia w wyniku obrażeń (BW) jest zobowiązany do odgrywania ich przez minimum godzinę od zajścia zdarzenia
6.5 Utrata punktów zdrowia w przypadku obrażeń fizycznych lub głodu obliguje gracza do odegrania obrażeń, które poniosła postać
6.6 Jeśli lekarz zadecyduje, że na skutek poważnych obrażeń musisz udać się do szpitala, to jesteś zobowiązany to zrobić
6.7 O zabiciu postaci (CK) może zadecydować jej właściciel. Decyzja gracza musi zostać poparta podaniem na forum w odpowiednim dziale

6.8 Odgrywanie martwego lub ran śmiertelnych jest równoznaczne z CK
6.9 Wykonywanie FCK musi zostać poprzedzone podaniem na forum w odpowiednim dziale, które musi zostać zaakceptowane przez Administrację

 1. Na permanentne uśmiercenie postaci narażona jest osoba, w którą wymierzony jest wyrok, zleceniodawca, osoba która wykonuje wyrok jako jego marionetka lub grupa osób po stronie atakującej.
 2. BW ww. osób podczas takiej akcji jest równoznaczne z uśmierceniem postaci.
 3. BW spowodowane ingerencją służb nie wlicza się w powyższy punkt. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy celem jest członek służb.
 4. Wyrok musi zostać wykonany w sposób opisany w podaniu lub w sposób daleko nie odbiegający od tego opisu.
 5. Podanie daje jednorazowe pozwolenie na wykonanie opisanej w nim akcji, po nieudanej próbie wygasa.
 6. Uśmiercenie postaci może nastąpić po prawomocnym wyroku San Andreas State Court.
 7. Liderzy organizacji przestępczych mogą uśmiercić postać członka własnej organizacji po konsultacji z Administracją

6.10 Doprowadzanie do BW osób porwanych lub okradanych, mające na celu wykorzystanie punktu 6.1 jest postrzegane jako FailRP


§7. Pojazdy i przedmioty

7.1 Prowadząc pojazd należy brać pod uwagę podstawowe prawa fizyki, które nie zostały uwzględnione ze względu na ograniczenia techniczne gry i zachowywać się na drodze zgodnie z tymi prawami i zdrowym rozsądkiem.

 1. Używaj pojazdów przystosowanych do nawierzchni i warunków po której się poruszają. Kontorluj prędkość jeżdżąc po bezdrożach, aby unikać skakania po górkach. Nie rób tego co zniszczyłoby pojazd przy pierwszym kontakcie z ziemią.

7.2 Akrobacje na rowerach są zabronione poza miejscami do tego przystosowanymi
7.3 Pojazdy użytkowane niezgodnie z regulaminem mogą zostać usunięte
7.4 Brawurowa jazda w centrum miasta jest zabroniona. Wyjątek stanowią akcje uzasadnione odpowiednim wątkiem fabularnym.
      Przykład: pościgi lub przewóz osób w karetkach
7.5 Skoki kaskaderskie są zabronione jeśli Twoja postać lub pojazd nie są do tego przystosowane
7.6 Zakaz wykorzystywania pojazdów frakcji takich jak taksówki, radiowozy, ambulanse do prac dorywczych i nielegalnych.

7.7 Przedmioty w ekwipunku postaci lub dowolnym miejscu przeznaczonym do ich przechowywania, znajdują się tam fizycznie w każdej sytuacji.

 1. Przedmioty te można tam znaleźć i zabronione jest odgrywanie ich braku lub ukrywania w najdziwniejszych miejscach na siłę przy pomocy narracji

7.8 Podczas interakcji z przedmiotami należy brać pod uwagę ich atrybuty fizyczne oraz dostosować rozgrywkę do możliwości fizycznych postaci
7.9 Przedmioty oskryptowane nie mogą zostać odegrane przy pomocy narracji w przypadku braku ich posiadania przez postać


§8. Organizacje

8.1 Służby porządkowe korzystając z radia muszą również mówić w grze jeśli w pobliżu są inni gracze. Nie dotyczy to sytuacji w której policjant znajduje się w radiowozie, w innym pomieszczeniu, w znacznej odległości lub za przeszkodą.
8.2 Zgodę na prowadzenie postaci skorumpowanej może wyrazić lider frakcji w porozumieniu z Administracją lub sama Administracja
8.3 Podszywanie się postaci pod członka organizacji publicznej jest zabronione
8.4 Dzielenie się informacjami wewnątrzorganizacyjnymi z osobami trzecimi w formie OOC jest zabronione
8.5 Administracja ma prawo do zmiany liderów frakcji i organizacji bez podania przyczyny
8.6 Organizacje porządkowe mają prawo do PowerGamingu w przypadkach skuwania, obezwładniania, prowadzenia oraz przeszukiwania osób, budynków i pojazdów
8.7 Nagrania z serwera np. klipy Twitch nie mogą być wykorzystywane w IC

 1. Policja może wykorzystywać nagrania, które zostały zarejestrowane poprzez kamerę w radiowozie, w budynkach państwowych oraz zamontowanych przez odpowiednie organizacje

8.8 Zorganizowana grupa przestępcza to taka której projekt jest na okresie próbnym lub jest zaakceptowany 

 1. Za zorganizowaną grupę przestępczą uważa się grupę min. 2 osób prowadzącą nielegalną działalność
 2. Organizacja może mieć maksymalnie 13 członków, łącznie z rekrutami działającymi na korzyść organizacji. Liczba osób należących do jednej organizacji nie może być większa niż 5 na sesji
 3. Może, lecz nie musi poruszać się pojazdami w jednolitej stylistyce i kolorystyce
 4. Może, lecz nie musi nosić ubrania w jednolitej stylistyce i kolorze jako symbol przynależności do grupy
 5. Może prowadzić wszelaką działalność przestępczą, m.in, porwania, napady, wymuszenia, okupy, kradzież. Może je przeprowadzać wszędzie, w granicach rozsądku i zgodnie z innymi punktami regulaminu
 6. Może używać pomocy osób zewnętrznych w zakresie obowiązków tych osób np. mechanik świadczący usługi mechaniczne. Nie więcej niż 2 osoby na sesji.

8.9 Niezorganizowana grupa przestępcza, to taka która nie ma projektu na forum lub nie został on jeszcze zaakceptowany. Dotyczy to także pojedynczych osób.

 1. Taka grupa nie może mieć więcej niż 3 członków w aktywnej rozgrywce na serwerze
 2. Nie może poruszać się pojazdami w jednolitej stylistyce i kolorystyce
 3. Nie może nosić ubrań w jednolitej stylistyce i kolorze. Wyjątkiem są ciemne stroje podczas nielegalnych akcji
 4. Może porywać ludzi gdy potrzebuje zakładników do odegrania akcji
 5. Może przeprowadzać napady na jubilera/sklepy
 6. Może przeprowadzać drobne kradzieże do ok. $20 000 w gotówce lub równowartości w przedmiotach
 7. Nie może walczyć o wpływy i/lub teren na którym znajdują sie nielegalne prace i narkotyki
 8. Nie może okradać ani ściągać haraczy w miejscach pracy uwzględnionych w Urzędzie

8.10 Zakazuje się podstawiania zakładników w napadach. 
8.11 Gracz może posiadać nie więcej niż jedną postać należącą do zorganizowanej grupy przestępczej.

§9. Kontakt z Administracją

9.1 Komenda /report jest jedyną drogą kontaktu z ekipą serwera podczas rozgrywki na serwerze
9.2 Administracja nie jest zobowiązana do odpowiadania na prywatne wiadomości na Discord oraz forum
9.3 Wiadomości chaotyczne, pozbawione szczegółów i rozczeniowe mogą zostać zignorowane bez poinformowania zgłaszającego
9.4 Pospieszanie i wysyłanie tej samej wiadomości więcej niż jeden raz będzie ignorowane
9.5 Podczas interwencji członka ekipy rozgrywka jest wstrzymywana

 

§10. REGULAMIN WEWNĘTRZNY ORGANIZACJI

10.1. Strzelanie bez ostrzeżenia, porwania gangsterów itp. są dozwolone tylko na własnym terenie. Nie dotyczy szybkich wjazdów drive-by.
10.2. Zakazane jest rekreacyjne wejście do domu lub siedziby innej organizacji.
10.3. Zakazane jest kampienie i porywanie spod więzienia, dajmy szansę więźniowi na odzyskanie wolności.
10.4. W trakcie szybkiej akcji nie odgrywamy ciągnięcia rannego.
10.5. Prowokowana zorganizowana grupa przestępcza ma prawo porwać kogoś w miejscach opisanych w punkcie 5.1
10.6. Okres ochronny dla nowych organizacji trwa 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy owa organizacja prowokuje inne)
10.7. Jeżeli porywany ma ręce w górze, dozwolone jest związanie go bez odgrywania, dalszy PG jest dozwolony. (przeciąganie, przeszukanie itp.)
10.8. Zakazane jest zabijanie funkcjonariuszy publicznych na służbie w przypadku gdy nie grozi ci kara za poważnie pogwałcenie prawa.
10.9. Utrzymujemy barwy przynależne do gangu/organizacji.
10.10. Zakazane jest przeszkadzanie sobie wzajemnie w zorganizowanych akcjach typu banki itp.
10.11. Przyjaźnie między organizacjami są zabronione. Wyjątkiem jest gdy jedna z organizacji zajmuje się legalnymi interesami.
10.12. Porwania, napaści, pobicia itd. Na terenie komisariatu, szpitala oraz więzienia są surowo zabronione. 
10.13. Gang jest liczony jako jedna komórka. Jeżeli pojedyncza osoba z organizacji zrobi FailRP, odpowiedzialność spada na całą grupę, do której należała ta osoba.
10.14. Za bezsensowne oraz nie przemyślane akcje takie jak driveby, który nie ma na celu dalszego scenariusza. Przewidziane są bardzo rygorystyczne kary, zaczynające się od czasowego zawieszenia gangów, aż do całkowitych likwidacji (projektu) danej grupy.
10.15. Surowo zabronione jest, podszywanie się pod inny gang.
10.16. Dołączenie do gangu jest równoznaczne z podpisaniem tzw. "paktu z diabłem" tzn. chęć opuszczenia organizacji wiążę się z automatycznym CK wbitym przez głowę organizacji, do której przynależała osoba.
10.17 Minimalny czas między napadami na bank/jubilera wykonany przez jedeną organizację to 1 godzina.
 

ZA CO MOŻNA ZOSTAĆ ZBANOWANYM LUB WYRZUCONYM Z SERWERA:

0.1 Random deathmatch (RDM) - Zabijanie innej osoby bez uzasadnionego powodu
0.2 Vehicle deathmatch (VDM) - Zabijanie innej osoby pojazdem bez konkretnego powodu
0.3 Metagaming (MG) - Wykorzystywanie informacji OOC w IC. Przykład - mówienie znajomemu na TeamSpeak, gdzie aktualnie znajduje się twoja postać
0.4 Powergaming (PG) - Wymuszanie akcji na innym graczu nie dając mu możliwości reakcji. Przykład - /me uderza mężczyznę tak, że aż traci przytomność
0.5 Revenge killing (RK) - Zabijanie innej osoby tylko dlatego, że wcześniej ona zabiła Ciebie
0.6 Cop Baiting (CB) - Bezcelowe prowokowanie policji tylko po to aby wymusić na niej akcję RP
0.7 Stream Sniping - Oglądanie transmisji osoby, która aktualnie gra na naszym serwerze grając w tym samym momencie
0.8 Nadużywanie czatu OOC
0.9 Adresy URL w nicku reklamujące strony WWW lub serwery
0.10 FailRP - złamanie zasad RolePlay
0.11 Wprowadzanie zerowej wartości RP do rozgrywki

 

 

Powyższy regulamin jest własnością serwera V-Life. Kopiowanie, modyfikowanie i rozprzestrzenianie go bez zgody autora jest zabronione.
Copyright v-life 2018

 • Like 23

Udostępnij ten post


Link do posta
Udostępnij

Dodano sekcję z Wewnętrznym regulaminem organizacji.
Dodano punkt 8.10 Zakazuje się podstawiania zakładników w napadach. 

Zmodyfikowano punkt

8.9.2 Organizacja może mieć maksymalnie 13 członków, łącznie z rekrutami działającymi na korzyść organizacji. Liczba osób należących do jednej organizacji  nie może być większa niż 5 na sesji

Udostępnij ten post


Link do posta
Udostępnij

Zmodyfikowano punkty:

5.1 Zabrania się popełniania brutalnych przestępstw, otwartych napaści i morderstw w miejscach użytku publicznego, budynkach rządowych, oskryptowanych miejscach prac i miejscach z reguły uczęszczanych przez dużą ilość ludzi.

 1. Za oskryptowane miejsca prac uważa się wszelkie miejsca podjęcia prac z Urzędu Miasta, ich przystanki, siedzibę GoldenCash, SpokeyGym oraz warsztat LSCM

6.7 O zabiciu postaci (CK) może zadecydować jej właściciel, inni gracze w specjalnych warunkach oraz administracja. Decyzja gracza musi zostać poparta podaniem na forum w odpowiednim dziale

 1. Zabicie postaci może nastąpić po prawomocnym wyroku Sądu Stanu San Andreas
 2. Liderzy organizacji przestępczych mogą zabić postać członka własnej organizacji po konsultacji z Administracją

Udostępnij ten post


Link do posta
Udostępnij

Dodano punkty:

6.9 Wykonywanie FCK musi zostać poprzedzone podaniem na forum w odpowiednim dziale, które musi zostać zaakceptowane przez Administrację

 1. Na permanentne uśmiercenie postaci narażona jest osoba, w którą wymierzony jest wyrok, zleceniodawca, osoba która wykonuje wyrok jako jego marionetka lub grupa osób po stronie atakującej.
 2. BW ww. osób podczas takiej akcji jest równoznaczne z uśmierceniem postaci.
 3. BW spowodowane ingerencją służb nie wlicza się w powyższy punkt. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy celem jest członek służb.
 4. Wyrok musi zostać wykonany w sposób opisany w podaniu lub w sposób daleko nie odbiegający od tego opisu.
 5. Podanie daje jednorazowe pozwolenie na wykonanie opisanej w nim akcji, po nieudanej próbie wygasa.
 6. Uśmiercenie postaci może nastąpić po prawomocnym wyroku San Andreas State Court.
 7. Liderzy organizacji przestępczych mogą uśmiercić postać członka własnej organizacji po konsultacji z Administracją

8.11 Gracz może posiadać nie więcej niż jedną postać należącą do zorganizowanej grupy przestępczej.

Zmodyfikowano punkt:

6.3 O ranach gracza decyduje lekarz, który sie nim zajmuje na podstawie informacji z gry oraz informacji z otoczenia. W przypadku braku SAMS decyduje o tym gracz.

 • Like 1

Udostępnij ten post


Link do posta
Udostępnij

Dodano punkty:

2.5 Wchodząc na serwer jesteś zobowiązany/a wcielić się w swoją postać.

 1. W trakcie rozgrywki możesz wyjść z postaci jedynie na polecenie Administracji
 2. Jeżeli sądzisz, że inny gracz złamał regulamin podczas akcji, doprowadź tą akcję do końca i zgłoś sytuację potem.

6.10 Doprowadzanie do BW osób porwanych lub okradanych, mające na celu wykorzystanie punktu 6.1 jest postrzegane jako FailRP

Zmodyfikowano punkty:

3.7 Wyciąganie broni długiej nie musi byc odegrane na me

 1. Wyjątkiem jest błąd skryptu pokazującego modele broni na postaci, należy wtedy odgrywać że ta broń znajduje się na ciele
 2. Broń długa to taka która została zaprojektowana do używania obiema rękoma, są nimi:
 3. Uzi, M4, Strzelba, Obrzyn, Dwururka, Muszkiet, Tommy Gun, Skorpion, MP5

5.1 Zabrania się popełniania brutalnych przestępstw, morderstw i porwań w miejscach użytku publicznego, budynkach rządowych, oskryptowanych miejscach prac i miejscach z reguły uczęszczanych przez dużą ilość ludzi.

 1. Za oskryptowane miejsca prac uważa się siedziby legalnych biznesów oraz przystanki prac z Urzędu
 2. Oskryptowanymi miejscami pracy NIE są: zbiory i przetwórnie narkotyków, płukanie złota, miejsca połowów, winnica, huta
 3. Wyjątkiem są sytuacje, gdy osoba ścigana celowo ucieka do tych miejsc, aby uniknąć konsekwencji. Nie dotyczczy budynków porządku publicznego.

8.7 Nagrania z serwera np. klipy Twitch nie mogą być wykorzystywane w IC

 1. Policja może wykorzystywać nagrania, które zostały zarejestrowane poprzez kamerę w radiowozie, w budynkach państwowych oraz zamontowanych przez odpowiednie organizacjeKilka punktów zostało nieznacznie poprawione.

 • Like 2

Udostępnij ten post


Link do posta
Udostępnij
Gość
This topic is now closed to further replies.

×