Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. today
 3. Yesterday
 4. Last week
 5. Earlier
 6. §1.4.6 Przenoszenie historii postaci, kontynuowanie jej lub nawiązywanie do tego co robiło się na innych serwerach jest niedozwolone §1.11.1.1 Za członków uważa się także rekrutów chcących dołączyć oraz byłych członków, który odeszli na dobrych warunkach i wciąż aktywnie grają §1.11.5 Ściąganie haraczy ma mieć charakter symboliczny i być narzędziem do odgrywania, a nie zdobywania łatwej kasy
 7. 12. [C] Shadery usuwające noc, niebo, cienie, wodę, ważne elementy mapy, rozjaśniające noc, dodające efekty przy zabiciu itp. Shadery np. ściemniające noc i dodające efekty wizulane poprawiające grafikę są dozwolone.
 8. Robert Walker | Gary Crooks | Samuel Diaz | Alvaro Parreira
  Los Santos Role Play [.net]

 9. / 11.1 Łączna liczba graczy w zaakceptowanej przez administrację organizacji przestępczej może wynosić 20 osób, wliczając w to rekrutów formalnie nie będących członkami. Taka grupa może przebywać razem jedynie na własnym terenie, podczas innych aktywności musi poruszać się w maksymalnie 6 osób. Limit dotyczy również komunikacji radiowej i telefonicznej. Słowniczek pojęć Przekształcono z formy opisowej na punktową + 11. [CK] Niepoprawne tworzenie postaci. W swoich danych nie może zawierać znaków specjalnych ż, ź, ć, ó, á, é, í, ó, ú, ñ, ü, itp. Nie może pochodzić z polski,
 10. R3ESTU : IC BOSTON - BAHAMA MAMA'S 

 11. + 9.2 Niedozwolonym jest zmuszanie osób rabowanych do wyciągania pieniędzy z banku oraz przepisywania pojazdów lub nieruchomości + 11.5 Haracze ściągane przez organizacje muszą mieć symboliczną wartość i służyć jedynie jako dodatek do odgrywania. Nie więcej niż $2k/dzień Słowniczek pojęć + 7.1 Obejmuje to również czekanie na hotspotach i miejscach zleceń, aby obrabować osoby które tam przyjeżdżają + 8.0 [C] Malding - Wylewanie swojej frustracji na czacie ooc lub voice + 9.0 [CK] Nijaczenie/Recykling postaci - Prowadzenie postaci w sposób niejasny, ciągła zmiana zachowań i zajęć + 9
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...