Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Last week
  2. Earlier
  3. TheNewClaw

    Mechaniki Serwera dla Początkujących

    Cały poradnik dalej aktualny?
  4. [+] 3.1 Oglądanie transmisji osoby grającej na serwerze, samemu też będąc na serwerze, nawet jeśli nie mamy z nią interakcji, będzie uznawane za MG [/] 9.1 Rabunek lub porwanie muszą być wykonywane poza terenami organizacji publicznych. [/] 8. Looting - Okradanie osób lub pojazdów "do zera" [/] 8.1 Zakazuje się czekania na hotspotach i miejscach zleceń, aby obrabować osoby które tam przyjeżdżają [/] 8.2 Osobie rabowanej można zabrać każdy element ekwipunku, ale nie należy robić tego "do zera"
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...