Jump to content

Gregory2

Discord Mod
 • Content Count

  35
 • Donations

  32.00 PLN 
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Gregory2 last won the day on February 7

Gregory2 had the most liked content!

Community Reputation

17 Good

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Imię i nazwisko: Ross Bailey Numer telefonu: 76088 Cel wizyty: testy psychologiczne Wybrany psycholog: - Preferowany termin wizyty: 01.07.2019: 17:00-21:00 02.07.2019: 17:00-21:00
 2. Sąd potwierdza wciągnięcie Pana Barneya Nadisa na listę biegłych sądowych. Zakres: medycyna sądowa Pan Barney Nadis od dnia dzisiejszego jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia od SASC za analizy i czynności przeprowadzane w charakterze biegłego sądowego. Joseph Dread, Prezes SASC
 3. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu karnoprawnego o wymierzenie kary śmierci (Prokurator Generalny stanu San Andreas vs Keyshawn Norwood) Sąd nadaje sygnaturę C-02. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie niejawnym. Termin rozprawy zostaje utajniony ze względu na bezpieczeństwo stron procesowych. Joseph Dread Prezes SASC
 4. Rekrutacja na adwokatów znów otwarta! Liczba wakatów: nieograniczona San Andreas State Court po raz drugi otwiera rekrutację na adwokatów. Adwokat posiadający licencję adwokacką SASC przede wszystkim jest uprawniony do reprezentacji stron na rozprawach sądowych, a co za tym idzie do dostępu do wszelkich akt i informacji związanych ze sprawą do której został wynajęty. Adwokat SASC może prowadzić działalność adwokacką w celach zarobkowych, licencja uprawnia go również do zarejestrowania własnej kancelarii i reprezentowania interesów w sprawach karnych prowadzonych przez Prokuraturę Stanową. Od adwokata SASC oczekuje się elokwencji, znajomości prawa stanu San Andreas i stanu Kalifornia, a także procedur sądowych i policyjnych związanych ze sprawami sądowymi, procesem czy zatrzymaniami. Adwokat z licencją SASC będzie figurował w stanowej ewidencji adwokackiej, jako możliwy reprezentant strony procesowej. W dalszej perspektywie możliwe jest zdanie specjalizacji związanej z konkretną dziedziną prawa. Jak Aplikować? Rekrutacja składa się z trzech kroków: 1) Wysłanie CV na email Prezesa Sądu Josepha Dreada - Gregory2#1101 2) Przystąpienie do Stanowego Egzaminu Adwokackiego 3) W przypadku wyniku pozytywnego - ostateczna rozmowa weryfikacyjna z Prezesem Sądu i nadanie licencji adwokackiej. Od kandytatów wymaga się 2-tygodniowej niekaralności! W przypadku popełnienia przez adwokata poważnego przestępstwa licencja adwokacka zostanie decyzją SASC cofnięta! OOC: Praca adwokata jest zajęciem dodatkowym, które fajnie sprawdza się jeśli robisz na serwerze coś legalnego, ale jednocześnie nie absorbuje cię to w pełni i uważasz że miałbyś czas na coś jeszcze. Aktualnie praca adwokata nie ogranicza się już tylko do działalności sądowej, ale również do aktywnej obrony osób w nowym systemie karnym w trakcie postępowań przeprowadzanych przez prokuratorów - daje to dużo więcej możliwości RP.
 5. San Andreas State Court rozpoczyna rekrutację! SASC poszukuje kandydatów na stanowisko: Prokurator Stanowy Ilość wakatów: nieograniczona Interesujesz się prawem? Dobrze współpracuje ci się z Policją? Masz talent do kontaktu z cywilami? Aplikuj na stanowisko Prokuratora Stanowego! Od kandydatów wymagamy: - Regularnej obecności na wyspie i w pracy - Znajomości prawa stanów San Andreas i Kalifornia - Znajomości policyjnych procedur zatrzymania jak i Nowego Systemu Karnego - Niekaralności za przestępstwa ciężkie, zaś za wszystkie inne względnej niekaralności (conajmniej 2 tygodnie) - Mile widziane (choć nie wymagane) doświadczenie w pracy w Policji Zakres obowiązków: - Przeprowadzanie postępowań karnych na komisariacie SASP - Przeprowadzanie przesłuchań i postępowań dowodowych - Operowanie elektronicznym systemem ewidencjonowania spraw karnych Co zapewniamy: - Stałą, wysoką pensję - Elastyczne godziny pracy - Miłą atmosferę w młodym, rozwijającym się zespole By aplikować, wyślij swoje CV na adres mailowy Prezesa Sądu (Gregory2#1101 ). Rekrutacja przewiduje przystąpienie do egzaminu na licencję adwokacką, jak i przejście rozmowy kwalifikacyjnej z Prezesem SASC Josephem Dreadem. CV nadsyłać można do 01.05.2019. Joseph Dread, Prezes SASC
 6. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o odszkodowanie i publiczne przeprosiny (Abraham Mitzvah vs William Coleman) Sąd nadaje sygnaturę A-03. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 12.02.2019
 7. Sąd potwierdza wciągnięcie Pani Astrid Ingvaldsen na listę biegłych sądowych. Zakres: psychologia i psychiatria. Pani Astrid Ingvaldsen od dnia dzisiejszego jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia od SASC za analizy i czynności przeprowadzane w charakterze biegłego sądowego. Joseph Dread, Prezes SASC
 8. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu Administracyjnoprawnego o odszkodowanie i zwolnienie ze służby (Harvey Calavera vs San Andreas State Police) Sąd nadaje sygnaturę B-04. Sąd jednocześnie informuje, iż ze względu na ciężar gatunkowy sprawy i roszczeń zostanie powołana niezależna ława przysięgłych. Jej skład zostanie podany w późniejszym terminie. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 12.03.2019
 9. Wyrokiem z dnia 06.03.2019 San Andreas State Court uznaje Pana Richarda Aldridge winnym zarzucanych mu czynów i pozbawia praw do wykonywania zawodu lekarza oraz ratownika medycznego na okres dożywotni, jak i zasądza 20 000 dolarów kary na cel społeczny określony we wniosku. Pan Aldridge jako pracownik Szpitala przysięgał pomagać ludziom, ratować życie, a przede wszystkim nie działać na ich szkodę. Jak każdy lekarz był darzony zaufaniem. Operując pana Harrisa dopuścił się czynu rażąco naruszającego zarówno tą przysięgę, jak i wszystkie możliwe zasady etyki pracy i współżycia społecznego. Sąd nie przychyla się do tłumaczeń że uderzenie w potylicę podyktowane było chęcią uspokojenia pacjenta, szczególnie że postępowanie wykazało iż na sali były medykamenty potrzebne do znieczulenia. Pan Aldridge wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością i ponosi winę za śmierć Pana Dylana Harrisa w wyniku rażącego błędu w sztuce. W związku z tym Sąd przychyla się do roszczeń powoda i pozbawia Pana Aldridge praw do wykonywania zawodu na dożywotni okres. Do tego zasądza 20 000$ kary, która zostanie przekazane na cel społeczny określony przez powoda (instalacja defibrylatorów w kluczowych miejscach publicznych miasta). Joseph Dread, Prezes SASC 06.03.2019
 10. Wyrokiem San Andreas State Court z dnia 03.02.2019 Ława Przysięgłych w składzie: - Mark Lukavsky - Arthur Jackson - Pablito Rodriguez Uznaje Vladimira Clarksona za winnego zarzucanych mu czynów i skazuje na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością zwolnienia po 30 latach (6 miesięcy czasu globalnego). Wyrok uzasadnia faktem iż Pan Clarkson popełnił wiele bardzo groźnych przestępstw nie ulegających żadnej wątpliwości. Wywiera on szkodliwy wpływ na społeczeństwo i jest osobą potencjalnie bardzo niebezpieczną. Ława przysięgłych w świetle przedstawionych zeznań świadków uznała jednak, że wyrok bezwarunkowego dożywotniego pozbawienia wolności jest karą zbyt wysoką i chce dać Panu Clarksonowi druga szansę. Dlatego też skazuje oskarżonego na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością zwolnienia za dobre sprawowanie po 6 miesiącach czasu globalnego. Mark Lukavsky, Arthur Jackson, Pablito Rodriguez Członkowie Ławy Przysięgłych SASC Decyzja sądu Vladimir Clarkson odbędzie wyrok w więzieniu stanowym San Andreas, poczynając od dnia 03.03.2019. Oznacza to, iż o zwolnienie za dobre sprawowanie ubiegać się może nie wcześniej niż 03.09.2019. Joseph Dread, Prezes SASC
 11. Wyrokiem San Andreas State Court z dnia 24.02.2019 Sąd uznaje Pana Richarda Aldridge winnego zarzucanych mu czynów i przyznaje Pani Nelly Harris 120 000 dolarów odszkodowania płatnego ze strony Richarda Aldridge w wysokości 80 000 dolarów i ze strony funduszu miejskiego w wysokości 40 000 dolarów. Sąd uważa, iż wina Pana Aldridge nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom, co potwierdzają dowody dostarczone przez powoda. Sytuacja w której medyk, osoba zaufania publicznego której życiową misją jest nieść pomoc dopuszcza się takiego czynu jest absolutnie nieakceptowalna. Doświadczenia życiowe Pana Aldridge, mimo iz mogą stanowić okoliczność lagodzacą, w żadnym stopniu nie usprawiedliwiają takiego zachowania. Pani Nelly Harris straciła brata i to w najgorszych możliwych okolicznościach, w szpitalu, zabitego przez lekarza. W związku z tym Sąd niniejszym przyznaje Pani Harris odszkodowanie w wysokości 120 000 dolarów amerykańskich, płatnych w 2/3 przez Pana Aldridge i w 1/3 przez fundusz Miasta, ze względu na ujawniony wcześniej stan majątkowy Pana Aldridge, fakt że cała sytuacja miała miejsce w szpitalu miejskim i z winy pracownika szpitala, a także zbliżającą się kolejną rozprawę w której Pan Aldridge będzie stroną pozwaną.
 12. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu administracyjnoprawnego o zakaz wykinywania zawodu ( Szpital Miejski San Andreas Medical Services vs Richard Aldridge) Sąd nadaje sygnaturę B-01. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 21.02.2019
 13. Decyzją Sądu, stron i zainteresowanych rozprawa odbędzie się dnia 24.02.2019 o godzinie 14:00. Wnioski dowodowe składać można do momentu rozpoczęcia rozprawy. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym, a więc uczestniczyć w niej mogą nie tylko strony, biegli i świadkowie, ale również widownia i media. Joseph Dread Prezes SASC 21.02.2019
 14. Wyrokiem z dnia 11.02.2019 San Andreas State Court w osobie prowadzącego sędziego Josepha Dreada przyznaje Panu Floki Fill zwrot pożyczki w wysokości 50 000 $, a ponadto 10 000$ wynikające z odsetek, a ponadto obciąża Pana John Valbuena kosztami sądowymi w wysokości 3000$. Uzasadnienie: Powód dostarczył wyraźne dowody świadczące iż pozwany pożyczył od powoda 50 000$. Przed udzieleniem pożyczki spisana została umowa zobowiązująca pozwanego do zwrotu 50 000$ (50 000$ + odsetki). Umowa nie została dotrzymana, pozwany odmówił jakiejkolwiek współpracy, nawet pomimo wystosowania przez powoda wezwania do zapłaty. W zaistniałej sytuacji Sąd nie widzi innej możliwości jak przyznanie Panu Floki Fill zwrotu pożyczki, a także 10 000$ odsetek od tejże pożyczki. Sąd zwraca się z wnioskiem do Ratusza miasta Los Santos o windykację podanej wyżej kwoty z konta Pana John Valbuena i przekazanie jej Panu Floki Fill w dogodnej formie. Joseph Dread Prezes SASC, 21.02.2019
 15. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o odszkodowanie dla rodziny zmarłego (Nelly Harris vs Richard Aldridge) Sąd nadaje sygnaturę A-02. Sąd jednocześnie informuje, iż przyjęcie wniosku jest warunkowe. Pan Stanley Enrikes nie jest spokrewniony ze zmarłym, a więc nie przysługuje mu prawo do roszczeń odszkodowawczych. Sąd uzależnia przyjęcie wniosku od złożenia pisemnego oświadczenia przez Panią Nelly Harris o podtrzymaniu przez nią wniosku sądowego. Sąd informuje również, iż nie widzi potrzeby przeprowadzania postępowania w trybie niejawnym. Dlatego też rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 12.02.2019
×
×
 • Create New...