Jump to content

Gregory2

Discord Mod
 • Content Count

  50
 • Donations

  32.00 PLN 
 • Joined

 • Days Won

  3

Gregory2 last won the day on November 17 2019

Gregory2 had the most liked content!

Community Reputation

33 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Gregory2

  [WNIOSEK][ADMINISTRACYJNY] Steve Butnic vs SAMS

  Wyrok z dnia 09.01.2020 w sprawie administracyjnej B-08 Butnic vs SAMS San Andreas State Court w osobie sędziego Josepha Dreada łagodzi zarzuty postawione SAMS w osobie Nei Dubrov i Leona Coopera i uznaje ich winnych rażącego zaniedbania obowiązków, a co za tym idzie: - Zasądza 7000 dolarów odszkodowania na rzecz pana Steva Butnicka - Panią Neę Dubrov degraduje do stopnia lekarza Specjalisty. - Panu Leonowi Cooperowi udziela nagany. Sprawa ta nie była wcale tak czarno-biała jak niektórym się wydawało. Wiele sprzeczności w zeznaniach, w dowodach i w zachowaniu się uczestników budziło duże wątpliwości. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami i wysłuchaniu świadków sąd nabrał pewności co do jednego: Pan Butnic został potraktowany w sposób naganny, który nie przystoi przeszkolonym lekarzom SAMS. Pan Butnic spędził w szpitalu ponad 3 godziny bez wsparcia, nie mogąc mówić, nie mając możliwości wezwania pomocy, prawdopodobnie krwawiąc. Tak długi czas bycia ignorowanym przez lekarzy w szpitalu jest zdaniem sądu niedopuszczalny. Jednakże, nagrania dostarczone przez stronę pozwana wyraźnie pokazują iż wypadek komunikacyjny w którym uczestniczył powód nie odbył się z winy Pani Nei Dubrov. To prowadzi nas do kolejnego wniosku: niezależnie czy krtan została uszkodzona w wyniku wypadku, czy też nie, utrata głosu przez Pana Butnica nie była winą służb medycznych. Jednocześnie lekarz specjalista prowadzący drugą operację wyraźnie stwierdził, iż w przypadku tego typu obrażeń czas nie gra roli, a głos pana Butnica, pomimo czasu jaki minął do operacji, i tak nie mógł zostać uratowany. Dlatego też sąd zdecydował się nie oskarżać lekarzy o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu poprzez zaniechanie, lub też rażący błąd w sztuce. Powyższe kary dyscyplinarne zasądzone zostały po konsultacji z ordynatorem San Andreas Medical Services. Odszkodowanie dla Pana Steve Butnic w wysokości 7000 dolarów staje się wymagalne z momentem ogłoszenia wyroku i musi zostać wypłacone w przeciągu 7 dni przez instytucje San Andreas Medical Services. J.Dread, Sędzia SASC
 2. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (Rey Winter vs Margaret McQueen) Sąd nadaje sygnaturę B-08. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostaje ustalony na 12.12.2019 na godzinę 19:30. Joseph Dread Prezes SASC 12.12.2019
 3. Moze w związku z sytuacją ja napisze kilka słów jak to w ogóle w SASC działa, bo jednak nie wszyscy sobie pewnie zdają z tego sprawę: SASC dzieli się na sędziów, prokuratorów i adwokatów. Prokuratorzy przeprowadzają postępowania karne, wydają licencje na broń, czasami robią coś nadzwyczajnego jak np uczestnictwo w nalotach policji, Czy prowadzenie niezależnych od SASP śledztw prokuratorskich. Wyżej przytoczony Maurice jest tzw. Prokuratorem generalnym, czyli krótko mówiąc szefem prokuratorów (i jednocześnie wiceliderem frakcji). Może ich rekrutować, zwalniać, chwalić, ochrzaniać, dawać podwyżki, awanse itp itd. Oprócz tego ma też dostęp do frakcyjnych pieniędzy i trochę lepszych samochodów. I to jest wszystko czym IC różni się od innych prokuratorów. Jedyną osobą która wydaje decyzje które mogą mieć wpływ na was drodzy gracze, jestem ja i mój Dread To ja, jako (jedyny we frakcji) sędzia wydaję nakazy przeszukania i przeprowadzam rozprawy sądowe. Jeśli więc są w tej materii jakiekolwiek zastrzeżenia do SASC, możecie je mieć do mnie, nie do Maurice. On się po prostu takimi rzeczami nie zajmuje, ale że na drugiej (a wlasciwie pierwszej) postaci jest szefem GU to często robi się z niego sztandarowy przykład serwerowego MG, bo tak jest najprościej. Co do reszty pracowników - co jakiś czas powraca temat tego że adwokat nie powinien bronić swoich ziomków na drugiej postaci. Jest to dosyć absurdalne, w końcu adwokat jedynie broni, nie wydaje wyroku i tak naprawdę wręcz powinien być stronniczy Co do prokuratorów to w tej materii mamy ograniczenia - nie mogą oni prowadzić postępowań w tych sprawach w których uczestniczyli na drugich postaciach: ani jako policjant ani jako oskarżony. Dlaczego o tym mówię? Bo aktualnie u siebie w SASC mam 1 porucznika SASP (do niedawna dwóch), 2 sierzantów i 1 lidera gangu. Sam jestem starszym oficerem w policji. I wiem że wszystkie te osoby nie zrezygnują ze swoich pierwszych postaci. SASC to specyficzna robota, w której ciężko jest się realizować cały czas. Dlatego też nie poprę tej zasady z tego prostego powodu że gdyby ją wprowadzić to sądy praktycznie przestaną istnieć. Mam nadzieję że komuś to nieco rozjaśni sytuację i przekona że to wcale nie jest tak że my tam tylko siedzimy na tym Power Street i kombinujemy jak tu odjebać metagaming
 4. Wyrok z dnia 03.11.2019 w sprawie administracyjnej B-07 Vittorio Mancini vs SASC. San Andreas State Court w osobie sędziego Josepha Dreada oczyszcza Prokuraturę SASC z przedstawionych zarzutów. Pani Sofia Danzano dopełniła obowiązków jako prokurator i usunęła list gończy, co zostało uniemożliwione przez atak hakerski. W obowiązkach prokuratora nie leży każdorazowe sprawdzanie czy taka sytuacja miała miejsce, dlatego też sąd uznaje że Sofia Danzano nie dopuściła się błędu w swojej pracy. Jednakże sąd zdaje sobie sprawę że tak ważna baza danych jak baza listów gonczych musi być odpowiednio zabezpieczona i poddanie się takiemu atakowi hakerskiemu jest niedopuszczalne. Sąd ma rowniez świadomość opinii medycznych potwierdzajacych, ze w wyniku tego niedopatrzenia pan Mancini ucierpiał w sferze psychicznej. Dlatego też sąd przyznaje panu Vittorio Mancini odszkodowanie w wysokości 4000 dolarów amerykańskich. Że względu na fakt iż Pan Mancini nie żyje i nie miał żadnej rodziny, pieniądze zostaną zgodnie z jego wolą przekazane warsztatowi samochodowemu w którym pracował. Sąd pokryje również koszty sądowe i wszelkich biegłych uczestniczących w sprawie. Joseph Dread Los Santos, 03.11.2019
 5. Wyrok z dnia 04.11.2019 w sprawie administracyjnej B-06 Boswell vs SAHP San Andreas State Court w osobie sędziego Josepha Dreada łagodzi zarzuty postawione Pablito Rodriguezowi do nadużycia władzy, a co za tym idzie, karze go naganą. Przy formułowaniu wyroku sąd nie miał wątpliwości co do jednego: użycie tazera przez Pana Rodrigueza nie było nadużyciem. Tazer jest w pełni legalnym środkiem przymusu bezpośredniego powszechnie stosowanym przez policję w całych stanach zjednoczonych. Pan Boswell natarczywie podążał za Trooperem pomimo wyraznych polecen aby się odsunąć, a także stanął w ten sposób zeby utrudnic mu wyjazd z warsztatu. W zaistniałej sytuacji Pan rodriguez miał podstawy do użycia tazera. Jednakże, Trooper nie przedstawił się przed, ani w trakcie podjęcia czynności. Dodatkowo po użyciu tazera od razu odjechał, mimo że obowiązkiem funkcjonariusza jest w takiej sytuacji sprawdzić stan osoby obezwladnionej (oczywiście zakładając że funkcjonariusz nie jest zagrożony, Co tutaj nie miało miejsca). Pan Pablito rodriguez wykazał się niedbalatwem i niedopelnil obowiązków służbowych, dlatego też sąd zobowiązuje kapitana SAHP do udzielenia nagany Trooperowi. Do tego sąd poczyni starania aby upowszechnic wiedzę o ryzyku zdrowotnym związanym z używaniem paralizatorow wśród policji. Na rzecz Pana Boswella sąd zasądza 3600 dolarów w ramach refundacji kosztów leczenia. Pieniadze zostana wyplacone z funduszu gwarancyjnego SASC. J.Dread Prezes SASC 05.11.2019
 6. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o nadużycie władzy i spowodowanie kalectwa (Paul Boswell vs Pablito Rodriguez) Sąd nadaje sygnaturę B-06. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Jednocześnie Sąd informuje iż ze względu na charakter sprawy i pełnienie przez Pablito Rodrigueza obowiązków służbowych Troopera SAHP w trakcie zdarzenia, do sprawy włączyć może się instytucja SAHP (po uprzednim złożeniu deklaracji o wzięciu na siebie winy Pablito Rodrigueza). W takiej sytuacji jako podmiot oskarżony występować będzie SAHP, natomiast Pablito Rodriguez pozostanie świadkiem. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 24.10.2019
 7. Wyrok z dnia 20.10.2019 w sprawie administracyjnej B-05. San Andreas State Court w osobie sędziego Josepha Dreada oczyszcza Prokuraturę SASC jak i osobe prokurator Sophii Danzano ze wszelkich zarzutów. Nie ulega wątpliwości że Pani Danzano wpisała do systemu zły numer chipa, co było impulsem dla służb więziennych do aresztowania Pana Franka Robertsa. Jednakże wszelkie inne dane dotyczące osoby skazywanej zostały uzupełnione poprawnie, czego dowodzi chociażby dostarczone potwierdzenie wystawienia grzywny na Pana Jeffreya Hargrove. W zaistniałej sytuacji drobny błąd pisarski, jakim jest wstawienie liczby do tabelki w systemie nie może przesadzać o niedopełnieniu obowiązków zawodowych. Na dostarczonym nagraniu widać, Że funkcjonariusze służby więziennej aresztowali Pana Robertsa, co stanowczo wykracza poza kompetencje tej formacji, nie wspominając już o tak podstawowych czynnościach jak potwierdzenie tożsamości więźnia. I wreszcie, pani Danzano bezpośrednio po uświadomieniu sobie o popełnionym błędzie, bez zbędnej zwłoki zwolniła Pana Robertsa z więzienia. W zaistniałej sytuacji sąd oczyszcza Prokuraturę SASC ze wszelkich zarzutów, jak i zobowiązuje się złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające do więzienia stanowego w blaine county. Jednocześnie, ze względu na poniesione straty materialne i moralne Sąd przyznaje panu Frankowi Robertsowi 3000 dolarów z funduszu gwarancyjnego SASC Joseph Dread Prezes SASC 20.10.2019
 8. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o zapłatę zaległych należności (Department of Motor Vehicles vs Felami Osas) Sąd nadaje sygnaturę A-05. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 19.10.2019
 9. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o zapłatę zaległych należności (Department of Motor Vehicles vs Marita Ruiz) Sąd nadaje sygnaturę A-05. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 19.10.2019
 10. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sąd zmienia podmiot pozwany na Prokuraturę SASC, ze względu na to że w trakcie sytuacji będącej przedmiotem sprawy pani Sofia Danzano pełniła obowiązki Prokuratora SASC. Sprawie departamentu administracyjnoprawnego o zadośćuczynienie (Frank Roberts vs Prokuratura SASC ) Sąd nadaje sygnaturę B-05. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 19.10.2019
 11. Wniosek został zaakceptowany. Pablo Fuentes został wciągnięty na listę biegłych sądowych w zakresie medycyny sądowej, a także psychologii i psychiatrii. Joseph Dread, Prezes SASC
 12. Gregory2

  [ZD] Nekoma

 13. Gregory2

  System Sądowniczy

  Na 2 tygodnie was samych zostawić...
 14. Sąd potwierdza wciągnięcie Pana Barneya Nadisa na listę biegłych sądowych. Zakres: medycyna sądowa Pan Barney Nadis od dnia dzisiejszego jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia od SASC za analizy i czynności przeprowadzane w charakterze biegłego sądowego. Joseph Dread, Prezes SASC
 15. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu karnoprawnego o wymierzenie kary śmierci (Prokurator Generalny stanu San Andreas vs Keyshawn Norwood) Sąd nadaje sygnaturę C-02. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie niejawnym. Termin rozprawy zostaje utajniony ze względu na bezpieczeństwo stron procesowych. Joseph Dread Prezes SASC
×
×
 • Create New...