Jump to content

Gregory2

Discord Mod
 • Content Count

  46
 • Donations

  32.00 PLN 
 • Joined

 • Days Won

  2

Gregory2 last won the day on February 7

Gregory2 had the most liked content!

Community Reputation

26 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Wyrok z dnia 03.11.2019 w sprawie administracyjnej B-07 Vittorio Mancini vs SASC. San Andreas State Court w osobie sędziego Josepha Dreada oczyszcza Prokuraturę SASC z przedstawionych zarzutów. Pani Sofia Danzano dopełniła obowiązków jako prokurator i usunęła list gończy, co zostało uniemożliwione przez atak hakerski. W obowiązkach prokuratora nie leży każdorazowe sprawdzanie czy taka sytuacja miała miejsce, dlatego też sąd uznaje że Sofia Danzano nie dopuściła się błędu w swojej pracy. Jednakże sąd zdaje sobie sprawę że tak ważna baza danych jak baza listów gonczych musi być odpowiednio zabezpieczona i poddanie się takiemu atakowi hakerskiemu jest niedopuszczalne. Sąd ma rowniez świadomość opinii medycznych potwierdzajacych, ze w wyniku tego niedopatrzenia pan Mancini ucierpiał w sferze psychicznej. Dlatego też sąd przyznaje panu Vittorio Mancini odszkodowanie w wysokości 4000 dolarów amerykańskich. Że względu na fakt iż Pan Mancini nie żyje i nie miał żadnej rodziny, pieniądze zostaną zgodnie z jego wolą przekazane warsztatowi samochodowemu w którym pracował. Sąd pokryje również koszty sądowe i wszelkich biegłych uczestniczących w sprawie. Joseph Dread Los Santos, 03.11.2019
 2. Wyrok z dnia 04.11.2019 w sprawie administracyjnej B-06 Boswell vs SAHP San Andreas State Court w osobie sędziego Josepha Dreada łagodzi zarzuty postawione Pablito Rodriguezowi do nadużycia władzy, a co za tym idzie, karze go naganą. Przy formułowaniu wyroku sąd nie miał wątpliwości co do jednego: użycie tazera przez Pana Rodrigueza nie było nadużyciem. Tazer jest w pełni legalnym środkiem przymusu bezpośredniego powszechnie stosowanym przez policję w całych stanach zjednoczonych. Pan Boswell natarczywie podążał za Trooperem pomimo wyraznych polecen aby się odsunąć, a także stanął w ten sposób zeby utrudnic mu wyjazd z warsztatu. W zaistniałej sytuacji Pan rodriguez miał podstawy do użycia tazera. Jednakże, Trooper nie przedstawił się przed, ani w trakcie podjęcia czynności. Dodatkowo po użyciu tazera od razu odjechał, mimo że obowiązkiem funkcjonariusza jest w takiej sytuacji sprawdzić stan osoby obezwladnionej (oczywiście zakładając że funkcjonariusz nie jest zagrożony, Co tutaj nie miało miejsca). Pan Pablito rodriguez wykazał się niedbalatwem i niedopelnil obowiązków służbowych, dlatego też sąd zobowiązuje kapitana SAHP do udzielenia nagany Trooperowi. Do tego sąd poczyni starania aby upowszechnic wiedzę o ryzyku zdrowotnym związanym z używaniem paralizatorow wśród policji. Na rzecz Pana Boswella sąd zasądza 3600 dolarów w ramach refundacji kosztów leczenia. Pieniadze zostana wyplacone z funduszu gwarancyjnego SASC. J.Dread Prezes SASC 05.11.2019
 3. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o nadużycie władzy i spowodowanie kalectwa (Paul Boswell vs Pablito Rodriguez) Sąd nadaje sygnaturę B-06. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Jednocześnie Sąd informuje iż ze względu na charakter sprawy i pełnienie przez Pablito Rodrigueza obowiązków służbowych Troopera SAHP w trakcie zdarzenia, do sprawy włączyć może się instytucja SAHP (po uprzednim złożeniu deklaracji o wzięciu na siebie winy Pablito Rodrigueza). W takiej sytuacji jako podmiot oskarżony występować będzie SAHP, natomiast Pablito Rodriguez pozostanie świadkiem. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 24.10.2019
 4. Wyrok z dnia 20.10.2019 w sprawie administracyjnej B-05. San Andreas State Court w osobie sędziego Josepha Dreada oczyszcza Prokuraturę SASC jak i osobe prokurator Sophii Danzano ze wszelkich zarzutów. Nie ulega wątpliwości że Pani Danzano wpisała do systemu zły numer chipa, co było impulsem dla służb więziennych do aresztowania Pana Franka Robertsa. Jednakże wszelkie inne dane dotyczące osoby skazywanej zostały uzupełnione poprawnie, czego dowodzi chociażby dostarczone potwierdzenie wystawienia grzywny na Pana Jeffreya Hargrove. W zaistniałej sytuacji drobny błąd pisarski, jakim jest wstawienie liczby do tabelki w systemie nie może przesadzać o niedopełnieniu obowiązków zawodowych. Na dostarczonym nagraniu widać, Że funkcjonariusze służby więziennej aresztowali Pana Robertsa, co stanowczo wykracza poza kompetencje tej formacji, nie wspominając już o tak podstawowych czynnościach jak potwierdzenie tożsamości więźnia. I wreszcie, pani Danzano bezpośrednio po uświadomieniu sobie o popełnionym błędzie, bez zbędnej zwłoki zwolniła Pana Robertsa z więzienia. W zaistniałej sytuacji sąd oczyszcza Prokuraturę SASC ze wszelkich zarzutów, jak i zobowiązuje się złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające do więzienia stanowego w blaine county. Jednocześnie, ze względu na poniesione straty materialne i moralne Sąd przyznaje panu Frankowi Robertsowi 3000 dolarów z funduszu gwarancyjnego SASC Joseph Dread Prezes SASC 20.10.2019
 5. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o zapłatę zaległych należności (Department of Motor Vehicles vs Felami Osas) Sąd nadaje sygnaturę A-05. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 19.10.2019
 6. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o zapłatę zaległych należności (Department of Motor Vehicles vs Marita Ruiz) Sąd nadaje sygnaturę A-05. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 19.10.2019
 7. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sąd zmienia podmiot pozwany na Prokuraturę SASC, ze względu na to że w trakcie sytuacji będącej przedmiotem sprawy pani Sofia Danzano pełniła obowiązki Prokuratora SASC. Sprawie departamentu administracyjnoprawnego o zadośćuczynienie (Frank Roberts vs Prokuratura SASC ) Sąd nadaje sygnaturę B-05. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 19.10.2019
 8. Wniosek został zaakceptowany. Pablo Fuentes został wciągnięty na listę biegłych sądowych w zakresie medycyny sądowej, a także psychologii i psychiatrii. Joseph Dread, Prezes SASC
 9. Gregory2

  [ZD] Nekoma

 10. Gregory2

  System Sądowniczy

  Na 2 tygodnie was samych zostawić...
 11. Sąd potwierdza wciągnięcie Pana Barneya Nadisa na listę biegłych sądowych. Zakres: medycyna sądowa Pan Barney Nadis od dnia dzisiejszego jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia od SASC za analizy i czynności przeprowadzane w charakterze biegłego sądowego. Joseph Dread, Prezes SASC
 12. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu karnoprawnego o wymierzenie kary śmierci (Prokurator Generalny stanu San Andreas vs Keyshawn Norwood) Sąd nadaje sygnaturę C-02. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie niejawnym. Termin rozprawy zostaje utajniony ze względu na bezpieczeństwo stron procesowych. Joseph Dread Prezes SASC
 13. Rekrutacja na adwokatów znów otwarta! Liczba wakatów: nieograniczona San Andreas State Court po raz drugi otwiera rekrutację na adwokatów. Adwokat posiadający licencję adwokacką SASC przede wszystkim jest uprawniony do reprezentacji stron na rozprawach sądowych, a co za tym idzie do dostępu do wszelkich akt i informacji związanych ze sprawą do której został wynajęty. Adwokat SASC może prowadzić działalność adwokacką w celach zarobkowych, licencja uprawnia go również do zarejestrowania własnej kancelarii i reprezentowania interesów w sprawach karnych prowadzonych przez Prokuraturę Stanową. Od adwokata SASC oczekuje się elokwencji, znajomości prawa stanu San Andreas i stanu Kalifornia, a także procedur sądowych i policyjnych związanych ze sprawami sądowymi, procesem czy zatrzymaniami. Adwokat z licencją SASC będzie figurował w stanowej ewidencji adwokackiej, jako możliwy reprezentant strony procesowej. W dalszej perspektywie możliwe jest zdanie specjalizacji związanej z konkretną dziedziną prawa. Jak Aplikować? Rekrutacja składa się z trzech kroków: 1) Wysłanie CV na email Prezesa Sądu Josepha Dreada - Gregory2#1101 2) Przystąpienie do Stanowego Egzaminu Adwokackiego 3) W przypadku wyniku pozytywnego - ostateczna rozmowa weryfikacyjna z Prezesem Sądu i nadanie licencji adwokackiej. Od kandytatów wymaga się 2-tygodniowej niekaralności! W przypadku popełnienia przez adwokata poważnego przestępstwa licencja adwokacka zostanie decyzją SASC cofnięta! OOC: Praca adwokata jest zajęciem dodatkowym, które fajnie sprawdza się jeśli robisz na serwerze coś legalnego, ale jednocześnie nie absorbuje cię to w pełni i uważasz że miałbyś czas na coś jeszcze. Aktualnie praca adwokata nie ogranicza się już tylko do działalności sądowej, ale również do aktywnej obrony osób w nowym systemie karnym w trakcie postępowań przeprowadzanych przez prokuratorów - daje to dużo więcej możliwości RP.
 14. San Andreas State Court rozpoczyna rekrutację! SASC poszukuje kandydatów na stanowisko: Prokurator Stanowy Ilość wakatów: nieograniczona Interesujesz się prawem? Dobrze współpracuje ci się z Policją? Masz talent do kontaktu z cywilami? Aplikuj na stanowisko Prokuratora Stanowego! Od kandydatów wymagamy: - Regularnej obecności na wyspie i w pracy - Znajomości prawa stanów San Andreas i Kalifornia - Znajomości policyjnych procedur zatrzymania jak i Nowego Systemu Karnego - Niekaralności za przestępstwa ciężkie, zaś za wszystkie inne względnej niekaralności (conajmniej 2 tygodnie) - Mile widziane (choć nie wymagane) doświadczenie w pracy w Policji Zakres obowiązków: - Przeprowadzanie postępowań karnych w siedzibie SASC i na komisariacie SASP - Przeprowadzanie przesłuchań i postępowań dowodowych - Operowanie elektronicznym systemem ewidencjonowania spraw karnych Co zapewniamy: - Stałą, wysoką pensję - Elastyczne godziny pracy - Miłą atmosferę w młodym, rozwijającym się zespole By aplikować, wyślij swoje CV na adres mailowy Prezesa Sądu (Gregory2#1101 ). Rekrutacja przewiduje przystąpienie do egzaminu na licencję adwokacką, jak i przejście rozmowy kwalifikacyjnej z Prezesem SASC Josephem Dreadem. Joseph Dread, Prezes SASC
 15. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o odszkodowanie i publiczne przeprosiny (Abraham Mitzvah vs William Coleman) Sąd nadaje sygnaturę A-03. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 12.02.2019
×
×
 • Create New...