Skocz do zawartości
Szukaj w
 • Więcej opcji...
Szukaj wyniki które...
Znajdź wyniki w...

Gregory2

Sędzia

0

Śledzący

20

Zawartość

Country

Genre

Zodiac

Ostatni odwiedzający

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Włącz
 1. Gregory2

  [WNIOSEK][SPRAWA CYWILNA][ODSZKODOWANIE]

  Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o odszkodowanie dla rodziny zmarłego (Nelly Harris vs Richard Aldridge) Sąd nadaje sygnaturę A-02. Sąd jednocześnie informuje, iż przyjęcie wniosku jest warunkowe. Pan Stanley Enrikes nie jest spokrewniony ze zmarłym, a więc nie przysługuje mu prawo do roszczeń odszkodowawczych. Sąd uzależnia przyjęcie wniosku od złożenia pisemnego oświadczenia przez Panią Nelly Harris o podtrzymaniu przez nią wniosku sądowego. Sąd informuje również, iż nie widzi potrzeby przeprowadzania postępowania w trybie niejawnym. Dlatego też rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 12.02.2019
 2. Gregory2

  [WNIOSEK] [KARNA] [MORDERSTWO PIERWSZEGO STOPNIA]

  Decyzją Sądu wniosek zostaje odrzucony. Powód: Rozpatrywanie spraw karnych przez SASC pozostaje zawieszone do odwołania. Joseph Dread Prezes SASC 12.02.2019
 3. Gregory2

  [WNIOSEK][SPRAWA CYWILNA][ZWROT PIENIĘDZY Z POŻYCZKI]

  Decyzją San Andreas State Court wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnego o zwrot pieniędzy z pożyczki (Floki Fill vs John Valbuena) zostaje nadana sygnatura A-01. Ze względu na skrajny brak współpracy ze strony pozwanego i oczywisty charakter sprawy sąd zarządza przeprowadzenie przeprowadzenie przewodu sądowego bez udziału pozwanego lub jego reprezentanta. Rozprawa odbędzie się w trybie przyspieszonym, dnia 11.02.2019 o godzinie 19:00. Joseph Dread Prezes SASC, 11.02.2019
 4. Gregory2

  [WNIOSEK] [KARNA] [DOŻYWOTNIE POZBAWIENIE WOLNOŚCI]

  W związku z powyższą decyzją Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Sąd informuje iż wniosek zostaje przyjęty. Sąd nadaje sprawie karnoprawnej o dożywotnie pozbawienie wolności V.Clarksona sygnaturę C-01. Jednocześnie Sąd informuje, że w rolę oskarżyciela wcieli się Delano McKinley, prokurator stanu Waszyngton z upoważnienia do działania na terenie stanu San Andreas przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Strony zostaną poinformowane o dacie i godzinie rozprawy po uzgodnieniu. Joseph Dread Prezes SASC 06.02.2019
 5. Gregory2

  [WNIOSEK] [KARNA] [DOŻYWOTNIE POZBAWIENIE WOLNOŚCI]

  W odpowiedzi na powyższy wniosek informuję, że San Andreas State Court nie posiada departamentu karnego, a więc nie jest zdolny do rozpatrzenia tej sprawy. Jednakże ze względu na szeroko pojęty interes społeczny jak i bardzo wysoki ciężar gatunkowy sprawy Sąd zdecydował się nie oddalać wniosku, a przekazać go do organu wyższego rzędu na szczeblu centralnym. Decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych należy spodziewać się w przeciągu 48 godzin i zostanie ona przekazana do wiadomości publicznej poniżej. - Sędzia Joseph Dread, Prezes SASC, 05.02.2019
 6. W dniu 05.02.2019 do San Andreas State Court wpłynął następujący wniosek: Wnoszę do departamentu karnego San Andreas State Court o otwarcie przewodu sądowego w sprawie dożywotniego pozbawienia wolności pozwanego i zorganizowanie rozprawy niejawnej z udziałem niezależnego sędziego i ławy przysięgłych. Powód (wnioskodawca): Jednostka San Andreas State Police. Pozwany: Vladimir Clarkson - kierownik komisu samochodowego 4wheels. Stan Faktyczny: Pozwany wielokrotnie dokonywał poważnych przestępstw związanych głównie z posiadaniem nielegalnej broni palnej, napadami oraz próbami morderstwa funkcjonariuszy, jest recydywistą, wielokrotne pobyty w więzieniu nie spowodowały resocjalizacji pozwanego. Pozwany stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli los santos. Za nic ma zdrowie życie oraz mienie innych ludzi. Między innymi dokonywał napadu na sklep dla czystej zabawy wraz z świadkiem Dylanem Foxem, postrzelił kilku policjantów z nielegalnej broni palnej, po złapaniu przyznał się do winy śmiejąc się z tego jak niską otrzymał karę finansową i jak bardzo “ma ją gdzieś” z względu na swój stan majątkowy. Ponadto podczas pościgu po drugim napadzie na sklep bezprawnie wtargnął na posesję państwa Kaufman, barykadowując się w środku, strzelając z budynku i ranił 3 policjantów. W jego kartotece znajduje się również wiele pomniejszych wpisów. Roszczenia stron: Wnoszę o karę dożywotniego pozbawienia wolności dla pozwanego V.Clarksona bez możliwości zwolnienia warunkowego w związku z popełnionymi przez niego przestępstwami. Świadkowie: Christian Baker, Rodney McMoore, Harry Dixon, David Bright, Pablito Rodriguez, Dylan Fox, Jacob Fisch, John Kelly, Bill Bryllson Zebrane dowody: Nagrania z kamer radiowozów oraz komisariatu dołączone do materiałów dowodowych oraz nagrania z kamer sklepów i myjni samochodowej zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Wpisy do kartoteki policyjnej nr: 3318,3294,3279,3275,3247,3199,3164,3148,3120,3112,3083,3063,3054,3052 Wnoszę o zorganizowanie rozprawy w miejscu i terminie dogodnym dla obydwu stron, a także świadków i biegłych. Wnoszę o utajnienie tożsamości powoda w trosce o jego bezpieczeństwo. Los Santos 4.02.2019 [Dane podpisodawcy utajnione dla jego bezpieczeństwa]
 7. San Andreas State Court Sędziowie: Joseph Dread [Gregory2] Adwokaci: David Smith [Buli] Price Lamar [ObitoPlay] Biegli: Mark Lukavsky - Medycyna sądowa Kyle Kavinsky - Badanie oraz ekspertyza Audio
 8. San Andreas State Court rozpoczyna rekrutację na sędziego i adwokatów! Liczba wakatów na stanowisku sędziego: 1 Liczba wakatów na stanowisku adwokata: nieograniczona Jak to działa? Jako sędzia w SASC będziesz uprawniony do prowadzenia rozpraw, przesłuchań i wydawania wyroków - słowem zajmować się będziesz wszystkim co z sądem związane. Udana aplikacja na to stanowisko skutkuje przyznaniem licencji adwokackiej, która jednak w tym przypadku jest jedynie dokumentem poświadczającym kompetencje, nie uprawnia do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z adwokaturą. Od sędziego SASC oczekuje się rzetelności, obiektywizmu, znajomości prawa stanu San Andreas i stanu Kalifornia (jak i umiejętności szybkiego znalezienia informacji na ten temat), a także zaangażowania w sprawy sądu, gdyż będziesz osobą reprezentującą tą instytucję. W przypadku kandydatury na sędziego SASC wiek kandydata musi być nie niższy niż 30 lat [oczywiście IC]. Adwokat posiadający licencję adwokacką SASC przede wszystkim jest uprawniony do reprezentacji stron na rozprawach sądowych, a co za tym idzie do dostępu do wszelkich akt i informacji związanych ze sprawą do której został wynajęty. Adwokat SASC może prowadzić działalność adwokacką w celach zarobkowych, licencja uprawnia go również do zarejestrowania własnej kancelarii i reprezentowania interesów w sprawach karnych (niezwiązanych bezpośrednio z działalnością sądu). Od adwokata SASC oczekuje się elokwencji, znajomości prawa stanu San Andreas i stanu Kalifornia, a także procedur sądowych i policyjnych związanych ze sprawami sądowymi, procesem czy zatrzymaniami. Adwokat z licencją SASC będzie figurował w stanowej ewidencji adwokackiej, jako możliwy reprezentant strony procesowej. W dalszej perspektywie możliwe jest zdanie specjalizacji związanej z konkretną dziedziną prawa. Jak aplikować? Rekrutacja na obydwa stanowiska składa się z trzech etapów: 1) Złożenie CV w siedzibie SASC w Los Santos 2) Przystąpienie do pisemnego testu (czas na wypełnienie nieograniczony - 3 pytania otwarte niesprawdzające tylko wiedzy, ale przede wszystkim sposób myślenia przyszłego prawnika) 3) Rozmowa kwalifikacyjna z Prezesem SASC Sędzią Josephem Dreadem. Od kandytatów wymaga się niekaralności, w przypadku sędziego bezwzględnej, natomiast w przypadku kandydata na adwokata 2-tygodniowej! W przypadku popełnienia przez adwokata poważnego przestępstwa licencja adwokacka zostanie decyzją SASC cofnięta! CV składać można do 27.01.2019. Wszelkie pytania proszę wysyłać na adres: Gregory2#1101 @sasc.com
 9. Gregory2

  SASC - Co i jak?

  San Andreas State Court zwany również jako SASC lada chwila wznowi swoją działalność. W związku z tym postanowiliśmy przybliżyć wszystkim obywatelom stanu San Andreas sposób jego działalności w postaci odpowiedzi na potencjalnie najczęściej zadawane pytania: 1) Jaki jest cel istnienia SASC? Naszym celem jest stworzenie sądu przystępnego dla obywateli, bez zbędnej biurokracji i papierologii. Do nowego Sądu Stanowego będzie mógł przyjść każdy z każdą sprawą z zakresu życia codziennego, o ile tylko będzie się ona nadawała do rozpatrzenia. Rozprawy będą odbywały się na żywo, w krótkim czasie i przy profesjonalnym i przeszkolonym składzie sędziowskim i adwokackim. 2) Jakimi sprawami będzie zajmował się SASC? W momencie rozpoczęcia działalności w ramach SASC będą funkcjonowały departamenty Cywilnoprawny i Administracyjnoprawny. Departament Cywilnoprawny będzie zajmował się sprawami z zakresu: Prawa zobowiązań Prawa rodzinnego i opiekuńczego Prawa spadkowego W ramach departamentu administracyjnoprawnego rozpatrywane będą sprawy związane z działalnością organów i organizacji publicznych na wyspie, a także te związane z prawem pracy. 2) Co ze sprawami karnymi? Działalność departamentu karnoprawnego jest zawieszona do odwołania. Sprawy z zakresu prawa karnego, wymierzania kar i wyroków zostały oficjalnie przekazane w ręce Policji Stanowej (SASP), która będzie się tym zajmowała do czasu reaktywacji sądownictwa w tej dziedzinie. 3) Co jest podstawą prawną orzekania SASC? Podstawą prawną w orzeczeniach SASC będzie przede wszystkim Konstytucja Stanu San Andreas, a w kwestiach których nie reguluje, odpowiednie precedensy w prawie stanu San Andreas i stanu Kalifornia. 3) Jak mogę otworzyć sprawę w SASC? Wystarczy złożyć wniosek który będzie spełniał wymogi formalne i materialne (więcej w dziale “WNIOSKI” na stronie internetowej SASC). 4) Jak mogę się dowiedzieć czy mój wniosek został zaakceptowany? Informacja o decyzji w sprawie zaakceptowania wniosku pojawi się w formie pisemnej w tym samym temacie na stronie SASC. 5) Co po zaakceptowaniu wniosku? Gdy twój wniosek zostanie zaakceptowany, sprawa zostanie włączona do porządku rozpraw najbliższej sesji sądowej. Termin sesji sądowej zostanie ogłoszony na rządowym komunikatorze z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem (w sprawach niecierpiących zwłoki termin ten może ulec skróceniu). 6) Skąd będę wiedział która w kolejności jest moja sprawa? Conajmniej 2 dni przed sesją sądową na komunikatorze rządowym ukaże się wokanda zawierająca dokładne godziny poszczególnych spraw. Sąd dołoży wszelkich starań, by terminy godzinowe zostały zachowane, jednak w niektórych przypadkach mogą wystąpić opóźnienia. 7) Ile czasu zajmie rozprawa? Na pojedyncze sprawy przewidujemy od 15 do 30 minut w zależności od stopnia skomplikowania. Jeśli sprawa nie zostanie zamknięta w tym czasie a Sąd będzie miał uzasadnione obawy że czas rozstrzygnięcia może się znacznie wydłużyć, może wydać postanowienie o przerwie i wyznaczyć termin posiedzenia uzupełniającego. 😎 Kto będzie obecny na rozprawie? Na rozprawie obecne są strony, sędzia SASC, świadkowie i biegli. Opcjonalnie reprezentanci stron, ława przysięgłych, publiczność i media (w zależności czy powód wnosił o rozprawę jawną czy niejawną). Sąd ma prawo do oddalenia wniosku o rozprawę niejawną jeśli nie widzi do tego podstaw, a także do uchylenia jawności rozprawy, jeśli w jej trakcie wynikną okoliczności stanowiące do tego podstawę. 9) Co muszę zrobić w ramach przygotowań na rozprawę? Strony są zobowiązani przygotować dowody związane ze sprawą (jeśli takowe istnieją). Świadkowie powiązani ze sprawą zostaną na nią wezwani przez Sąd. 10) Czy przysługuje mi adwokat? W sprawach cywilnych i administracyjnych obecność reprezentanta strony jest fakultatywna. W rozprawach mogą uczestniczyć jedynie adwokaci autoryzowani do pełnienia swojej funkcji przez SASC (czyt. posiadający licencję adwokacką wydaną przez przedstawiciela SASC lub osobę z sądem współpracującą). 11) Czy mogę bronić się sam? Fakultatywność obrońcy oznacza że zarówno powód jak i pozwany mają pełne prawo do samodzielnego działania na rozprawie. Obecność adwokata, szczególnie w bardziej skomplikowanych sprawach jest jednak przez Sąd zalecana. 12) W jakich sprawach możliwa jest obecność ławy przysięgłych? Ława przysięgłych może uczestniczyć w każdej rozprawie, jeśli sąd uzna jej obecność za konieczną. Będą to przede wszystkim sprawy o dużym ciężarze gatunkowym, stopniu skomplikowania czy też istotne z punktu widzenia społeczeństwa. Skład ławy przysięgłych zostanie ustalony przed rozprawą. Zapraszane przez SASC do uczestnictwa w tym organie będą osoby niekarane, o nieskazitelnej reputacji i cieszące się zaufaniem społecznym. 13) Kiedy zostaje powołany biegły? Biegły uczestniczy w rozprawie, gdy dotyczy ona specyficznych dziedzin wiedzy, w których potrzebna jest pomoc eksperta. Biegli na rozprawach SASC będą weryfikowali kwestie związane z daną dziedziną i służyli Sędziemu pomocą merytoryczną.
 10. San Andreas State Court Wzór wniosku o otwarcie przewodu sądowego w sprawie cywilno-administracyjnej Wnioski o otwarcie przewodu sądowego zamieszczane i rozpatrywane są w dziale “WNIOSKI” na stronie SASC na forum miejskim. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, musi spełnić wymogi formalne, tj. wpasowywać się w następujący wzór: Tytuł: [WNIOSEK] [RODZAJ SPRAWY] [NAZWA SPRAWY] 2. Treść: Wnoszę do departamentu ……… San Andreas State Court o otwarcie przewodu sądowego w sprawie …………….. i zorganizowanie rozprawy jawnej / niejawnej z udziałem niezależnego sędziego / niezależnego sędziego i ławy przysięgłych. Powód (wnioskodawca): …………………………………….. Pozwany: ……………………………………. Stan Faktyczny (opisany możliwie jak najtreściwiej): ……………………………………… Roszczenia stron: ……………………………………… Świadkowie: ………………………………………. Zebrane dowody: ………………………………………. Reprezentanci stron: ………………………………………. Wnoszę o zorganizowanie rozprawy w miejscu i terminie dogodnym dla obydwu stron, a także świadków i biegłych. [DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY] Przykładowy wniosek [WNIOSEK] [CYWILNA] [Smith vs Kovalsky] Wnoszę do departamentu Cywilnoprawnego San Andreas State Court o otwarcie przewodu sądowego w sprawie “Smith vs Kovalsky” i zorganizowanie rozprawy jawnej z udziałem niezależnego sędziego. Powód (wnioskodawca): John Smith, ur. 17.03.1973, zamieszkały w Los Santos Pozwany: Christopher Kovalsky, ur. 03.06.1985, zamieszkały w Liberty City Stan Faktyczny (opisany możliwie jak najtreściwiej): Dnia 21.12.18 około godziny 13:30 jechałem drogą Elgin Avenue samochodem marki Bravado Buffalo z pracy do domu. Gdy przejeżdżałem przez skrzyżowanie na zielonym świetle, z prostopadłej drogi z prawej strony nagle wyjechał pan Christopher Kovalsky (skręcając w prawo) i zmuszając mnie do gwałtownego skrętu w lewo, co poskutkowało uderzeniem w latarnię przy krawędzi skrzyżowania. Pan Kovalsky nie poczuwa się do winy twierdząc że wykonał manewr skrętu w prawo w pełni bezpiecznie, będąc jeszcze daleko przede mną. Roszczenia: Wnoszę o rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi, a także o refundację kosztów naprawy samochodu w wysokości 3000$ przez pana Kovalsky’ego. Wnoszę również o wypłatę rekompensaty w wysokości 500$ przez pana Kovalsky’ego za poniesione przeze mnie straty moralne i stres związany z sytuacją. Świadkowie: Arianna Gun, ur. 13.11.1995, zamieszkała w Los Santos Walter Miller, ur 15.06.1989, zamieszkały w Los Santos Zebrane dowody: Brak Reprezentanci stron: John Smith- mec. William Burner, ur. 13.04.1977, zamieszkały w Los Santos Christopher Kovalsky- brak. Wnoszę o zorganizowanie rozprawy w miejscu i terminie dogodnym dla obydwu stron, a także świadków i biegłych. John Smith 04.01.2019
 11. Simba Ale jakie argumenty, na co? To ty tutaj chcesz coś udowodnić, nie ja, to ty musisz użyć odpowiednich argumentów. Nie odpowiadam za wszystkich adminów i moderatorów, to co dzisiaj się stało było odpałem i zostało już rozliczone w naszym wewnętrznym gronie. Jak tak bardzo się boicie banów za mówienie co wam na sercu leży to wskazcie mi chociaż jedną sytuację z niedalekiej przeszłości gdzie ktoś oberwał w czapę za merytoryczną skargę że coś mu się nie podoba. I chodzi mi o merytoryczne wypowiedzi, a nie takie które składały się tylko z wyzwisk i bluzgów "bo jestem wkurwiony bo coś poszło nie po mojej myśli", bo w takich sytuacjach nawet mnie krew zalewa. Sytuacji żeby ktoś poleciał za normalny sprzeciw jeszcze nigdy nie widziałem, zarówno jako zwykły cywil jak i potem już jako support czy moderator. @KOZIK tak jak wspominałem wyżej, dzisiejsza sytuacja była odpałem i to nie powinno się w ogóle wydarzyć, zgadzam się w pełni.
 12. Ja ze swojej strony apeluję o zachowanie merytoryczności i obiektywizmu, bo chwilowo zrobiło się tutaj kółko wzajemnej adoracji na "poszkodowanych" w całym temacie, mające jednocześnie na celu większe antagonizowanie tych na których poszła skarga. Z całym moim (naprawdę ogromnym) szacunkiem do Quickiego i Kozika - skupmy się na samym przedmiocie skargi. Ja w temacie Johnsonów nie mam nic do powiedzenia bo nie jestem i nie byłem w SAMS, dlatego po prostu nie będę pierdzielił bez sensu jakichś głupot. Chciałem się natomiast odnieść do drugiej części skargi - skoro administracja jest tak zła i wszyscy są tak na nas wkurwieni, to czemu nie ma żadnych tego objawów? Ja aktualnie widzę jedną osobę która wypowiada się w imieniu bliżej nieokreślonych osób przedstawiając to tak że mamy na serwerze mini- Koreę Północną. A i tak wszyscy z uśmiechem na ustach grają, rozmawiają na discordzie i czerpią z tego frajdę. Nie neguje faktu istnienia problemu, Ale jeśli faktycznie on jest, to czemu wspomina o tym jedna osoba "podczepiając to" pod skargę na kogoś innego? Mi to trochę jedzie pretekstem żeby móc sobie nawrzucać na adminów, ot tak, przy okazji skargi na dwojke ludzi którzy przy okazji też akurat są modami.
 13. Gregory2

  [CV] Ross Bailey

  Imię i Nazwisko: Ross Bailey Data Urodzenia: 19.02.1989 Obywatelstwo: Amerykańskie (USA) Języki: - Angielski (ojczysty) - Polski (komunikatywny) - Niemiecki (podstawowy) Wykształcenie: - Davies High School - Uniwersytet Vespucci - kierunek National Security Doświadczenie: - 3 lata pracy jako ochroniarz w Humane Labs Umiejętności: - Prawo Jazdy kategorii B i C - Licencja na broń krótką (i umiejętność jej używania) - Biegła znajomość prawa Stanowego i większości jego niuansów - Umiejętność pracy w zespole Zainteresowania: - Nowinki technologiczne - Motoryzacja - Piłka Nożna - Gry komputerowe Krótki list motywacyjny: Od kiedy wróciłem do Los Santos, marzy mi się wstąpienie do Policji, czuję że byłbym pozytywnym dodatkiem do tej formacji. Chcę pilnować porządku i bronić mieszkańców LS, szczególnie teraz gdy przestepczość się szerzy. Jestem zdyscyplinowany, umiem słuchać poleceń, uwielbiam pracować w zespole, co w tym zawodzie będzie bardzo potrzebne. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV do celów rekrutacyjnych. OOC: Na V-Life gram od maja, przy czym od lipca udzielam się też w moderacji. Zawsze miałem dystans do siebie. Od początku gry wiedziałem że prędzej czy później będę aplikował do Policji. Wśród społeczności jestem raczej znany (a przynajmniej kojarzony). Wydaje mi się że dobrze wpasowałbym się w szeregi SASP Komputer: i5 4670, 8GB RAM, GTX780ti (w najbliższym czasie planuję rozszerzenie RAMu do 16GB)
 14. Gregory2

  Prawo Karne

  No to lepiej żeby nie było w ogóle? Ja również mogę się tego podjąć- niech którykolwiek z Policjantów wyśle mi na priv taryfikator i machnę jakiś kodeksik na szybko (tylko że pod koniec czerwca- teraz sesja is coming :D). W każdym razie ja też uważam że takie prawo musi być, szczególnie jak teraz aktywnie działają na naszej wyspie prawnicy i tak naprawdę nie wiadomo na czym i w jaki sposób mają pracować. Jak bawimy się w prawdziwe życie to ogólnodostępny kodeks prawny powinien być podstawą.
 15. Gregory2

  Siemaneczko

  Siemanko, co prawda grać z wami zacznę najprawdopobniej dopiero w okolicach weekendu (wtedy będę miał dostęp do jakiegokolwiek majka), ale stwierdziłem ze już teraz się przywitam Ogólnie to trafiłem tutaj przez Heda i Tvgry (jak pewnie bardzo duza część ostatniej "fali imigrantów" ), ale zanim zdecydowałem się spróbować obejrzałem masę gameplayów i ogólnie to zauroczony jestem poziomem immersji jaki tutaj wszyscy trzymacie. Mam nadzieję ze szybko nauczę się wszystkiego i nie będę w role-playu zbytnio odstawał. Także pozdrawiam i do zobaczenia gdzies w LS

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Włącz
×