Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/14/2019 in all areas

 1. 5 points
  SteamID: https://steamcommunity.com/id/voys Nick Discord: Kiwi2K#2293 Nick OOC: Kiwi2K Dane IC: Kevin McDon Serwer: Discord/Whitelist Nick Admina: Minatz Data: 16.04.2019 około godziny 20 Powód bana: Za napisanie "polecenia możesz wydawać psu nie mi bo ja nim nie jestem " Opis sytuacji: Jeździłem bf400 w kominiarce i sprzedawałem koks napisał do mnie Minatz że mam 15 minut żeby się przebrać i zejść z motoru po drodze jeszcze że mam wyłączyć modulator i ustawić sobie rozmowę na przycisk. Byłem pod domem i wbiłem na discorda pytając się czy nie mogę sprzedawać na motorze koksu po czym dostałem odpowiedź cytuję " Czy widziałeś kogoś żeby jeździł na chodniku i sprzedawał koks? " ja odpisałem że widziałem co prawda na skuterze ale widziałem na mojej dzielnicy.Byłem tylko ciekawy dlatego się spytałem to jest już powód do ukarania mnie? Później zostałem obrażony wiadomością że Minatz wydał mi polecenie to mu grzecznie odpisałem to co jest w powodzie do bana bo nie mam zamiaru żeby ktoś tak do mnie pisał bez szacunku zrobiłem to co wcześniej mi mówił Minatz nie sprzeciwiałem się. Coś od siebie: Moim zdaniem zostałem ukarany za jedno zdanie nie zrobiłem nawet niczego złego będąc na wyspie bo jak wcześniej pisałem zrobiłem to co mówił mi Minatz. Mam nadzieję że jest tutaj jednak szacunek do drugiej osoby , i dziwię się że za zadawanie pytań żeby człowiek wiedział na przyszłość jak może poprawić swoją grę choć uważam że popełniłem 2 nie duże błędy z czym się zgodzę , zostaję zbanowany. Link: Brak Dowody:Brak niestety zostałem wyrzucony z discorda i nie zrobiłem żadnego screena
 2. 4 points
  Prosiłbym o zmianę lokalizacji Benny's, ponieważ jest ona w miejscu niekorzystnym dla graczy, ludzie prędzej tuninguja swoje pojazdy w LS Customs ze względu na lokalizację. Prosiłbym o przesunięcie tego miejsca bliżej centrum miasta.
 3. 1 point
  mec. Vuko Drakkainen z up. Abraham Mitzvah San Andreas State Court Wniosek o wszczęcie postępowania cywilnego Wnoszę do departamentu Cywilnoprawnego San Andreas State Court o otwarcie przewodu sądowego w sprawie pana Abrahama Mitzvah’a przeciw Williamowi Coleman’owi i zorganizowanie rozprawy jawnej z udziałem niezależnego sędziego. Powód: Abraham Mitzvah ur. 18.09.1962r. zamieszkały w Los Santos Pozwany: William Coleman Stan Faktyczny: Pozwany dopuścił się publicznego szkalowania dobrego imienia i pozbawienia szacunku mojego klienta. Dodatkowo w sposób ordynarny publicznie eksponował swój antysemityzm. Pozwany podczas wymiany tweetów stwierdził, że mój klient “zniknął z dymem”, co jest bezpośrednim nawiązaniem do zbrodni holocaustu. Roszczenia: Mój klient jako członek nacji, która bardzo ucierpiała z rąk nazistów wnosi o zadośćuczynienie od Pana Williama Coleman’a w wysokości $40 000 (czterdziestu tysięcy dolarów) oraz publiczne przeprosiny w jednej z telewizji. Zebrane dowody: Screenshot z tweeta pana Coleman’a Reprezentanci stron: Pan Abraham Mitzvah będzie reprezentowany przez adwokata Vuko Drakkainena. Pan William Coleman – b/d Wnoszę o zorganizowanie rozprawy w miejscu i terminie dogodnym dla obydwu stron. Z wyrazami szacunku Vuko Drakkainen
 4. 1 point
  Imię i nazwisko: Astrid Ingvaldsen Data oraz miejsce urodzenia: 29/04/1994 Miejsce zamieszkania: Los Santos Wykształcenie: Wyższe - ukończona specjalizacja z psychiatrii oraz psychologii Doświadczenie zawodowe: Szpital Los Santos - aktualne stanowisko lekarz (02/2019 do chwili obecnej ) Licencje: Prawo jazdy kat. A, B Licencja psychologa wydana przez ordynatora szpitala w Los Santos Licencja pilota Pierwsza pomoc Pozwolenie na broń Składam wniosek do Sądu Stanowego San Andreas o zarejestrowanie mnie jako biegłego lekarza sądowego z zakresu psychologii i psychiatrii. Prośbę swą motywuję zdobytymi umiejętnościami oraz wiedzą, które są niezbędne do wykonywania tego zawodu.
 5. 1 point
  Sąd potwierdza wciągnięcie Pani Astrid Ingvaldsen na listę biegłych sądowych. Zakres: psychologia i psychiatria. Pani Astrid Ingvaldsen od dnia dzisiejszego jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia od SASC za analizy i czynności przeprowadzane w charakterze biegłego sądowego. Joseph Dread, Prezes SASC
 6. 1 point
 7. 1 point
  Szef: Floki Fill Mike Jefferson Kierownik oddziału: Konrad Scott Brian Takamura Starszy mechanik: Mechanik: Carl Webster Harry Teller Gino Brocca Christopher Moon Młodszy mechanik: Freddie Carleton Dimitrij Zukov Donn Diaz Bruce Fuse James Hurtado Stażysta:
 8. 1 point
  Regulamin siłowni Spokey Gym: 1. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem. 2. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup jednorazowego karnetu. 3. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 4. Przystąpienie do treningu możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym. 5. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia. 6. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia. 7. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub trenera. 8. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni. 9. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji. 10. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu. 11. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi. 12. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 13. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 14. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku. 15. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez trenera. 16. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie trenerzy aktywnie zatrudnieni w firmie Spokey Gym. 17. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane. 18. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni. 19. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa. 20. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za zgodą Prezesa Zarządu Spokey Gym. 21. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Prezesa Zarządu. 22. Karnet nie upoważnia klienta do otrzymania odszkodowania z powodu doznania uszczerbku na zdrowiu. 23. Zarząd oraz Pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za odniesione szkody na zdrowiu klientów oraz uczestników licznych wydarzeń min: turniejów oraz sparingów organizowanych przez firmę – każdy z wyżej wymienionych przychodzi na trening oraz zgłasza swój udział w imprezach na własną odpowiedzialność i nie ma prawa do odszkodowania oraz zadośćuczynienia w żadnym przypadku. 24. Każdy z pracowników zatrudniony jest na umowę o pracę której dublikat otrzymał do rąk własnych, wedle niej pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, kontuzji, uszczerbku na zdrowiu itp. odniesionego w trakcie pracy przez pracowników Spokey Gym a warunkiem zatrudnienia jest akceptacja wszystkich punktów regulaminu. Z poważaniem, Prezes Siłowni Spokey Gym Rio Foster Zakres obowiązków pracowników Spokey Gym Stażysta Zakres obowiązków: - Obsługa klientów po przez sprzedaż karnetów umożliwiających korzystanie ze sprzętu na siłowni. - Propagowanie aktywności fizycznej i motywowanie do osiągania wyznaczonych celów. - Kreowanie pozytywnej atmosfery oraz udzielanie się w akcjach promocyjnych firmy. - Czuwanie nad utrzymaniem czystości w części sportowej siłowni oraz pozostałej części obiektu. Pracownik Zakres obowiązków: - Ma powierzone wszystkie zadania Stażysty. - Umawianie konsultacji trenerskich. - Prowadzenie treningów personalnych. - Kontrolowanie sprzętu w który wyposażona jest siłownia, zgłaszanie ewentualnych usterek swoim przełożonym. - Współpraca z innymi pracownikami oraz przełożonymi w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta. Koordynator: - Dopełnianie obowiązków pracowników stanowisk: Stażysta - Pracownik. - Czuwanie nad prawidłowym stanem urządzeń technicznych znajdujących się w części sportowej. - Dokonywanie zakupów narzędzi i materiałów do celów konserwacyjno – eksploatacyjnych , środków czystości dla potrzeb części sportowej siłowni. Kierownik: Zakres obowiązków: - Monitorowanie pracy swoich podopiecznych oraz pomoc w powierzonych im obowiązkach. - Kierowanie zespołem pracowników obsługi tj. kasjerów oraz trenerów personalnych zatrudnionych na siłowni. - Określanie zadań i odpowiedzialności podległych pracowników w formie zakresów czynności, a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienia warunków BHP. - Zapewnienie prawidłowej technologii stacji uzdatniania wody w części sportowej oraz czuwanie nad stanem central wentylacyjno – klimatyzacyjnych. - Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy całego obiektu. - Nadzorowanie pracy pracowników obsługi w czasie trwania licznych wydarzeń organizowanych przez Spokey Gym. - Angażowanie się w nabór nowych pracowników siłowni. Dla wszystkich pracowników Zarząd firmy Spokey Gym oferuje: - Bezpłatne korzystanie ze sprzętu w który wyposażona jest siłownia. - Możliwość korzystania z pojazdów należących do Siłowni (Należy dbać o ich stan techniczny jednak Zarząd pokrywa koszty utrzymania) - Wszelkie szkolenia oraz kursy pierwszej pomocy niezbędne do pomocy w organizowaniu licznych imprez. - Godziwe wynagrodzenie oraz liczne premie. - Możliwości rozwojowe oraz zdobywania doświadczenia w miłym zespole.
 9. 1 point
  Whitelist Rekrutacja na Whitelist składa się z dwóch etapów, podania pisemnego oraz rozmowy na Discord. Co musisz mieć, aby aplikować: Konto Discord (Załóż konto i pobierz) Konto Steam (Jest używanie TYLKO do przypisania konta do serwera. Nie musisz mieć na nim GTA) min. 18 lat szczątkowe pojęcie i doświadczenie w roleplay znajomość zasad roleplay i Regulaminu Jeżeli nie masz żadnego pomysłu i wysiłek który zamierzasz włożyć w to podanie będzie minimalny, po prostu go nie składaj. Oszczędź nam pracy bo i tak to podanie będzie odrzucone. Podanie pisemne 1. Pierwszym etapem jest podanie, którego przykład znajduje sie poniżej: Nick OOC: Mintaz (twój nick który używasz) Wiek OOC: 22 (twój prawdziwy wiek, widoczny tylko dla administracji) Link do profilu Steam: http://steamcommunity.com/id/mintaz/ Nick Discord: Mintaz Numer Discord: #3694 (znajdujący się obok nicku) Coś o sobie: Napisz cokolwiek. Nie potrzebujemy Twoich danych osobowych, chcemy poznać Twoje hobby i zainteresowania, co cie fascynuje Doświadczenie RolePlay: (na jakich serwerach roleplay grałeś/łaś wcześniej) Pomysł na postać: wskazówki: NIE PISZ HISTORII POSTACI nie pisz genezy przyjazdu Twojej postaci do LS napisz zwięzły i treściwy opis swojego pomysłu na pewno nie pisz, że "zobaczy się na serwerze" kreatywnymi pomysłami nie są: gangster, policjant, biznesmen, milioner, płatny zabójca, raper ten opisz ma pokazać Twoją kreatywność i "ogarnięcie" Skąd dowiedziałeś/aś się o serwerze: tu zaznacz skąd się o nas dowiedziałeś Rozmowa na Discord 2. Po pomyślnym rozpatrzeniu podania zostaniesz oznaczony na kanale #whitelist oraz otrzymasz rangę Oczekujący pozawalającą wejść na kanał głosowy, nie oznacza to jeszcze że możesz wejść na serwer. Oznaczone osoby muszą poczekać na rozmowę z członkiem administracji od tego odpowiedzialnym. Gdy pojawisz się na kanale Poczekalnia i zostaniesz zauważony, administrator przeniesie Cię do osobnego pokoju i będzie pytać z podstaw RP i regulaminu. Dopiero teraz po pomyślnym przejściu rozmowy możesz wejść na serwer. miniFAQ Jak długo czeka się na sprawdzenie podania? Może to zająć od 2 do 7 dni, w zalezności od ilości podań i zajęć osób sprawdzających. Kiedy odbywają się rozmowy whitelist? Kiedy osoby za to odpowiedzialne mają czas, robią to dobrowolnie i zazwyczaj wieczorem. Czy mogę sprawdzić co z moim podaniem? Tak, tutaj. Pamiętaj aby podać ten sam link do profilu steam, który użyłeś/aś w podaniu. Podanie zostało odrzucone, mogę wiedzieć dlaczego? Nie możesz, celem selekcji jest selekcja. Nie będziemy prowadzić każdego za rączkę i dodatkowo pomagać. Status może mieć kilka stanów NOWY - podanie nie jest jeszcze sprawdzone ODRZUCONE - podanie jest odrzucone ZAAKCEPTOWANE - podanie jest zaakceptowane BŁĘDNE DANE - link do profilu steam lub nazwa discord jest błędna lub sprawdź
 10. 1 point
  Cześć! Ci, co mnie kojarzą na pewno znają ten poradnik. Napisałem go kilka lat temu i wklejam na różnych serwerach, żeby zapoznawać tych nowych graczy z tym, co grają. Miłej lektury! Jak wiemy z założenia serwer jest otwarty zarówno na starych weteranów sceny Role Play jak i na totalnych Świeżaków. Z myślą o tej drugiej grupie postanowiłem napisać zbiór podstawowych, elementarnych zagadnień i informacji niezbędnych do samodzielnej egzystencji w systemie. Zbiór oczywiście będzie uaktualniany wraz ze wzrostem dostępności informacji chociażby o skrypcie. Zapraszam. PODSTAWY RP Role Play (RP), co w wolnym tłumaczeniu oznacza "Gra Roli" (inaczej Gra Fabularna) to rodzaj, tryb rozgrywki wykorzystywany w globalnej sferze gier. Istnieją znane niektórym gry RP tzw. "Książkowe", gdzie przy stole siada GM, gracze, rozkłada się książkę i rozpoczyna się rozgrywka. Tryb RP w nawiązaniu do v-life jest rodzajem rozgrywki prowadzonym na platformie Rockstar Games - Grand Theft Auto: San Andreas (z zew. oprogramowaniem: San Andreas: Multiplayer). W przełożeniu na naszą rozgrywkę: Try Role Play polega na wcielaniu się w fikcyjną, wykreowaną przez nas postać, aby realizować założone przez nas cele drogą IC, poprzez odgrywanie wątków fabularnych, tzw. "akcji". Wydaje się banalnie, a dla niektórych nawet kolokwialne. Tacy mówią "przecież to tylko gra" co później staje się wymówkami podczas łamani zasad czy innych przewinień. Jednakże warto tutaj zaznaczyć, że wszyscy gracze przeznaczają tutaj swoje zasoby, aby coś uzyskać i nie możemy mówić tutaj o wolnym poczuciu bezsensowności rozgrywki, jakim jest właśnie RP. Tym bardziej, że branie udziału w rozgrywce jest nieprzymusowe, nieodpłatne i dobrowolne, a przede wszystkim ma dawać przyjemność. Tryb RP w rozgrywce w SA:MP jest niczym innym jak wielką grą aktorską w globalnym teatrze. Każdy z nas jest jednocześnie aktorem i swoim własnym reżyserem. Wcielając się w naszą postać i wychodząc na ulice Los Santos automatycznie stajemy się stałą i integralną częścią świata przedstawionego. Od chwili wejścia na serwer jesteśmy w pełnej sposobności do odgrywania z każdym i wszystkim. Brzmi zbyt pięknie. Oczywiście, gdyby każdy grał co mu się żywnie podoba - rozgrywka zamieniłaby się w czysty obłęd i chaos. Cała rozgrywa jest kontrolowana i ograniczana z jednej strony przez regulamin (który jest niezbędny do przeczytania przed rozpoczęciem zabawy), a z drugiej przez skrypt, który odpowiednio ustanawia parametry rozgrywki, aby była ona płynna, przystępna, no i oczywiście - przyjemna. Skrypt ciągle ulega zmianą pod wpływem aktualizacji, przez co wprowadza z każdą z nich nowe funkcje, które ubarwią naszą rozgrywkę o nowe możliwości, które nadal będą zgodne z wcześniej wspomnianymi założeniami. Serwer żyje dzięki funkcjonowaniu kilku rodzaju ugrupowań, w których można szukać drogi zarobku, ścieżek "karierowych" i innych celów, które może obrać naszą postać. Wyróżniamy organizacje - czyli publiczno-rządowe instytucje (e.g. Los Santos Police Department); każde z nich pełni odgórnie założone role i muszę spełniać określone cele. To tutaj znajdziesz zatrudnienie, jeśli interesuje Cię czysta praca w oficjalnych organach państwa; rekrutacja zazwyczaj odbywa się poprzez forum. przestępczość - czyli wszelkie ugrupowania o charakterze przestępczym, mafie, kartele, gangi, szajki etc. Rekrutacja często drogą IC, gdzie krok po kroku wcielasz się w szeregi ugrupowania w charakterystyczny dla każdej sposób. No i oczywiście zostają biznesy - czyli prywatne przedsiębiorstwa o ukonkretnionej specjalizacji, które może założyć każdy gracz po uprzednio napisanej i zaakceptowanej tzw. "aplikacji na biznes". Jest to prosty sposób na zarobienie trochę grosza, przy niewielkim nakładzie czasu. Są to np. firmy taksówkarskie. Przejdźmy teraz do istoty rozgrywki w trybie RP. Cała zabawa rozgrywa się na przestrzeniach dwóch sfer - sferze, która jest ściśle związana z naszą postacią - sfera IC, a także na sferze, która jest związana z nami samymi - tzw. sfera OOC. Out Of Character to my sami, a także cała wiedza, którą posiadamy. Komunikując się właśnie drogą OOC jest równoznaczne z faktem, iż komunikujemy się z drugim graczem, a odpowiadają za nią komendy chatu takie jak /b - lokalny chat ooc, czy /w - prywatna wiadomość. W skrócie oznacza to tyle, iż wówczas, gdy wykorzystujemy zasób wiedzy, który pozyskaliśmy np. na forum, na skype, od kolegi w szkole - jest to OOC. In Character to właśnie nasza postać, wszystko co z nią związane, a także wszelkie informacje, które nasza postać pozyskała w sposób, w którym brała bezpośrednio udział. Czyli w skrócie, kiedy nasza postać pójdzie do baru i tam się dowie, że ktoś mu groził, wówczas mamy podstawy, by odgrywać niepokój i strach. Kiedy np. w szkole nasz kolega powie, że wczoraj grał i ustalili, że chcą nas zabić - wówczas ta informacja nie może być przełożona na zachowanie naszej postaci. Mamy tutaj do czynienia z pojęciem Metagaming. Oznacza on dokładnie to, iż nie możemy wykorzystywać informacji OOC w IC (to samo tyczy się nazywania obcych postaci po wyświetlanym nicku), gdyż najzwyklej w świecie psuje to wszystkim rozgrywkę, a nawiązując do samego trybu gry - RP - nam też nie mówi, żaden głos znad głowy o tym kto co o nas mówi. Przejdę teraz to kolejnego, bardzo ważnego aspektu rozgrywki. Gra RP, oparta jest przede wszystkim na grze opisowej, ponieważ poza kreowaniem własnych postaci, kreujemy otaczający nas świat. Komendy, które nam będę NIEZBĘDNE do gry to: /me i /do. Komendy /me używamy, aby opisać wszystkim dookoła co w tej chwili nasza postać robi, jak się zachowuje. Tutaj ważna rzecz - ograniczamy się do zachować obserwowalnych, a czasem animacja może załatwić całą sprawę za nas. Komendy używamy w następujący sposób: /me [wykonywana czynność w trzeciej osobie]. Komendy /me można użyć w trakcie wypowiedzi - np. John_Smith mówi: Ty, zobacz tam! **wskazał na dzika w zaroślach**. Przykłady dla postaci o nicku John_Smith: /me uśmiechnął się lekko i uścisnął rękę. - V Tekst wyświetlany: **John_Smith uśmiechnął się lekko i uścisnął rękę** Przykład niepoprawnego użycia komendy /me: /me jest dziwny. - X Nie jest to żadna obserwowalna reakcja/zmiana. Co jednak zrobić, jeśli chcemy opisać otaczające nas środowisko? Bądź jeśli chcemy opisać stan np. nieprzytomnej postaci? Z pomocą przychodzi nam wówczas komenda /do. Komendy tej zatem używamy do opisu wszystkiego co nas otacza, przytoczenie jakichś realiów, które są powszechnie znane etc. Teraz kilka przykładów komendy /do: /do Na ścianie wisi karteczka "Otwarte od 18:00" - V Tekst wyświetlany: **Na ścianie wisi karteczka "Otwarte od 18:00** /do John macha do Mike'a - X Do tego służy komenda /me - nie jest to poprawne użycie komendy /do. Jak wspomniałem wcześniej - /do należy zastosować również w przypadku opisywania stanu, w jakim się znajdujemy. Doskonałym przykładem jest sytuacja, kiedy przyjeżdża karetka do naszej nieprzytomnej postaci, która powiedzmy - została pobita - i musimy reagować na akcje, które odgrywa paramedyk. B - nasza postać A - paramedyk A: **Jakie ciśnienie tętnicze? (John_Smith)** B: **120/80 (Mike_Stone)** A: **Oddech w porządku? (John_Smith)** B: **Tak (Mike_Stone)** Oczywiście medyk wcześniej odegra stosownie na /me wszelkie akcje, niezbędne do przeprowadzenia badania ciśnienia, czy sprawdzenie oddechu. Upomnę jeszcze jedną oczywistość - wpisanie w konsoli tekstu bez komendy jest równoznaczne z wpisaniem tekstu, który wypowie nasza postać. Przykład: Wpisujemy: Cześć, co tam, Mike? Wyświetla się: John_Smith mówi: Cześć, co tam, Mike? Zatem podsumowując wszystko w całość - przedstawię poniżej krótką scenkę: John i Mike idą ulicą. **Na ścianie wisi plakat zespołu Genesis. (John_Smith) **John_Smith spogląda na plakat, a następnie otwiera usta. John_Smith mówi: O w mordę! Mike! Koncert Genesis! Idziemy? Mike_Stone mówi: Co!? Gdzie!? John_Smith mówi: No tam, zobacz! * **John_Smith wskazał na plakat. **Mike_Stone uśmiechnął się od ucha do ucha. Mike_Stone mówi: Jeszcze się pytasz? No pewnie, że idziemy! John_Smith: Okay! Szybko, chodźmy się spakować! **Plakat zwiał wiatr i porwał w stronę centrum miasta. (John_Smith) Początkowi gracze powinni zapoznać się tzw. pojęciami RP. Jest ich kilka i zostały stworzone po to, aby nowi gracze łatwiej przyswoili realia RP, jak mają się zachować, a jak nie. Poniżej postaram się pokrótce opisać każde z nich. BH (Bunny Hop) - jest to używanie ciągłego skoku w celu szybszego znalezienia się w danym miejscu. PG (Power Gaming) - definiuje się to jako zmuszanie kogoś do akcji RP. Przykład : ''/me uderza Alexa, tak mocno że wybija mu dwa zęby a on traci przytomność". MG (Meta Gaming) - Tak jak wcześniej wspomniałem. Jest to wykorzystywanie informacji OOC w IC. CK (Character Kill) - jest to nic innego jak permanentne uśmiercenie swojej postaci.. CK2 (Car Killing) - jest to najeżdżanie na osobę, w celu wbicia jej BW* CN (Celebrity Name) - nazywanie swej postaci imieniem oraz nazwiskiem sławnej osoby (w zależności od regulaminu może tyczyć się to również fikcyjnych bohaterów telewizyjnych) Np. MIley_Cyrus, Jack_Sparrow. NJ (Ninja Jacking) - Nic innego jak kradzież auta, poprzez wyrzucenie z niego kierowcy bez odegrania odpowiedniej akcji RP. OOC (Out Of Character) - wszystko poza grą, czyli nasz świat prawdziwy. IC (In Character) - Świat wirtualny, świat naszej postaci. Wszystko co rozgrywa się w życiu naszego stworzonego człowieczka. DM (Dead Match)- Zabijanie bez powodu. BW* (Brutally Wounded). W momencie gdy zostaniemy pobici/spadniemy/ucierpimy na wskutek wypadku a nasze HP spadnie do 0, włącza nam się czas, w którym nasza postać jest nieprzytomna. W zależności od regulaminu, lecz najczęściej, po BW nasza postać nie pamięta zajścia sprzed utraty przytomności - jest to zabezpieczenie organizacji przestępczych. Kiedy tylko BW się skończy, będziemy mogli dalej prowadzić gre, z obniżonym poziomem HP. Podczas BW możemy akceptować CK (Character Kill - wyjaśnione wyżej), jednak nie jest to wymagane. KREOWANIE POSTACI Poza systemową częścią naszej postaci istnieje jeszcze strefa merytoryczna. Nasza postać staje się automatycznie swoistego rodzaju bohaterem świata przedstawionego, który jest odzwierciedleniem prawdziwego życia. Co za tym idzie - nie ma klonów, każdy musi (a przynajmniej powinien) różnić się, a to wyglądem, a to charakterem. Skupimy się więc krok po kroku jak wykreować swojego własnego bohatera. 1. Nazwij swoją postać. Imię i nazwisko oczywiście anglojęzyczne, co również dotyczy postaci migracyjnych np. z Polski (e.g. Jan Kowalski -> John Kovalsky). Jeżeli masz problem z dobraniem imienia i nazwiska, Twoja wyobraźnia jest na kresie wytrzymania, bądź jesteś po całonocnej imprezie - z pewności przydatny tu będzie generator imion i nazwisk: http://www.fakenamegenerator.com/ 2. Określ charakter i historię postaci. Najważniejszy punkt w merytorycznym kreowaniu postaci. Pobaw się w Mickiewicza i w zwojach swojego mózgu zapisz historię Twojej postaci. Być może nikt Ci za tę pracę laurów ni Nobla nie da, aczkolwiek znacznie ułatwi Ci wcielenie się w Twojego bohatera. To Ty decydujesz kim jesteś. Może to być zwykły mężczyzna, który najzwyklej w świecie urodził się w Santos, może to być kobieta, która wyemigrowała z Europy w poszukiwaniu "lepszego jutra", a może to były zbrodniarz z Azji, który uciekł w popłochu przed wrogami. Ten proceder w istocie jest bardzo ważnym aspektem, który popiera właściwą rozgrywkę na serwerze. Pozwala na adaptację postaci w wielu sytuacjach, ponieważ można sobie wyobrazić, że całkiem inaczej zareaguje na zaczepkę szary Smith, a inaczej emigrant z Albańskiej mafii. Jedyną blokadą to Twój mózg i Twoja wyobraźnia. Zachęcam do tworzenia jak najciekawszych historii przeszłości Waszych bohaterów, gdyż są one również podstawą do odgrywania nowych sytuacji, nawiązujących właśnie do Waszych przeszłości. Dobrze też sobie na wstępie ustalić "prefix" postaci - czy będzie on kierowany na stróża prawa, przestępce, polityka, pracownika fizycznego, pracownika biura, etc. - będzie to podstawa to budowania fundamentów historycznych tejże postaci. 3. Ostatecznie adaptacja postaci. Na samym końcu, gdy wszystko jest niemal gotowe, podsumuj sobie "kim jesteś i jak się tu znalazłeś", a potem graj zgodnie z przeznaczeniem i planem postaci - tj. obracaj się w charakterystycznym dla Ciebie towarzystwie, podejmij Twoją wymarzoną pracę itd.
×
×
 • Create New...