Jump to content

Regulamin Muscle Sands Gym


Recommended Posts

logo-muscle.png?width=467&height=467


Regulamin siłowni Muscle Sands Gym:
 

1. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.

2. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup jednorazowego karnetu.

3. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

4. Przystąpienie do treningu możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

5. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

6. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.

7. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub trenera.

8. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

9. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

10. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu.

11. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.

12. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

13. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

14. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

15. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez trenera.

16. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie trenerzy aktywnie zatrudnieni w firmie Muscle Sands Gym.

17. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.

18. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

19. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

20. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za zgodą Prezesa Zarządu Muscle Sands Gym

21. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Prezesa Zarządu.

22. Karnet nie upoważnia klienta do otrzymania odszkodowania z powodu doznania uszczerbku na zdrowiu.

23. Zarząd oraz Pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za odniesione szkody na zdrowiu klientów oraz uczestników licznych wydarzeń min: turniejów oraz sparingów organizowanych przez firmę – każdy z wyżej wymienionych przychodzi na trening oraz zgłasza swój udział w imprezach na własną odpowiedzialność i nie ma prawa do odszkodowania oraz zadośćuczynienia w żadnym przypadku.

24. Każdy z pracowników zatrudniony jest na umowę o pracę której duplikat otrzymał do rąk własnych, wedle niej pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, kontuzji, uszczerbku na zdrowiu itp. odniesionego w trakcie pracy przez pracowników Muscle Sands Gym a warunkiem zatrudnienia jest akceptacja wszystkich punktów regulaminu. 

                                                                                                                                        

                                                                                                  Z poważaniem,

                                                                                                                Prezes Siłowni Muscle Sands Gym Rio Foster

                                          

Edited by Anonymous

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...