Jump to content

[WNIOSEK][APELACJA] Stan San Andreas vs Hans Silberbauer


Recommended Posts

Apelacja

Wnoszę do departamentu Karnego San Andreas State Court Apelację od wyroku Stan San Andreas vs Hans Silberbauer i zorganizowanie rozprawy jawnej z udziałem niezależnego sędziego.

Oskarżyciel: Stan San Andreas

Oskarżony:

Hans Silberbauer ur. 10.01.1995 zam. Los Santos

Stan Faktyczny 

Dnia 23.10.2021 mój klient p. Hans Silberbauer, dopuścił się kradzieży pojazdu, chcąc przetestować możliwości i osiągi pojazdu, licząc się także z zagrożeniem idącym za dynamiczną jazdą zabezpieczył swoje zdrowie ubierając kask motocyklowy, jako dodatkową ochronę w razie wypadku. Po kilku minutach jazdy, p. Silberbauer zatrzymał się przy sklepie spożywczym, do którego udał się po wodę. Wychodząc ze sklepu, zastał funkcjonariuszy SASP dojeżdżających do budynku. Uświadamiając sobie, że pojazd którym przyjechał jest kradziony, w stresie pan Silberbauer podjął ucieczkę. Po jakimś czasie funkcjonariusze SASP dogonili mojego klienta i zatrzymali go pod zarzutem napadu na rzeczony sklep.

Idąc za radą adwokata z urzędu, który odmówił dopuszczenia do sprawy adwokata, o którego mój klient prosił z imienia i nazwiska, p. Silberbauer przyznał się do zarzucanych mu czynów, pomimo braku materiału dowodowego jednoznacznie wskazującego na winę zatrzymanego.

Pan Silberbauer jest osobą niekaraną za żadne poważne wykroczenia, a prawomocny wyrok za przestępstwo jakim jest napad na sklep, uniemożliwia mu kontynuację jedynego zawodu jaki posiada, pozbawiając go tym samym środków do życia. 

Roszczenia stron:

Wycofanie zarzutu napadu na sklep
Zwrot kary finansowej, nałożonej tytułem zarzutu napadu na sklep

Share this post


Link to post
Share on other sites

ECfPfRC-1-1.png

 

Decyzją San Andreas State Court wniosek zostaje PRZYJĘTY.

 

Apelacji Departamentu Karnego (Stan San Andreas vs Hans Silberbauer) sąd nadaje sygnaturę A-52.

Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym.

Termin rozprawy wyznaczono na dzień 27.10.2021 r.

 

 

Prezes San Andreas State Court

Sędzia Glenn Adams

26.10.2021 r,

 
Edited by sushi trash

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • sushi trash changed the title to [Apelacja od wyroku] Stan San Andreas vs Hans Silberbauer

ECfPfRC-1-1.png

 

WYROK W IMIENIU STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 

Sąd Stanowy po rozpoznaniu sprawy Departamentu Karnego San Andreas State Court o sygnaturze A-52 Stan San Andreas vs Hans Silberbauer orzeka iż:


Uznaje wniesioną apelację za ZASADNĄ.

Orzeczenie o winie oskarżonych zapadło poprzez głosowanie o następującym wyniku:

 

Ws. Hans Silberbauer:


-Sędzia Abraham Mitzvah- Hans Silberbauer- Napad na sklep- NIEWINNY

-Sędzia Jerry Winchester- Hans Silberbauer- Napad na sklep- NIEWINNY

 

-zasądza zwrot kaucji o wysokości $ 1 500 opłaconej przez Hans Silberbauer.

 

-Zasądza usunięcie wpisu do kartoteki kryminalnej uniewinnionego odnośnie przestępstwa napadu na sklep, odnośnie którego została wniesiona apelacja.

 

Jednocześnie:


- Zasądza upublicznienie wyroku w całości po zakończeniu rozprawy.
- Wyrok zostanie wykonany po zakończeniu rozprawy.
- Zwalnia strony z ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi skarb państwa.

Wyrok jest prawomocny z chwilą jego ogłoszenia.

 

Uzasadnienie wyroku:

 

Dowody przedstawione przez San Andreas State Police były niewystarczające. Nie zjawił się również Policjant który jako jedyny faktycznie mógł widzieć co dokładnie dzieje się w sklepie przed wyruszeniem w pościg. Nie znaleziono również przy zatrzymanym znaczącej ilości gotówki, który mógłby wskazywać na przeprowadzenie napadu.

 

 

Przewodniczący Składu Sędziowskiego

Sędzia Abraham Mitzvah

27.10.2021 r.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • sushi trash changed the title to [WNIOSEK][APELACJA] Stan San Andreas vs Hans Silberbauer
×
×
  • Create New...