Jump to content

[APELACJA] [KARNA] [Stan San Andreas vs George Anderson]


Recommended Posts

Apelacja

 

Wnoszę do departamentu Karnego San Andreas State Court Apelację od wyroku Stan San Andreas vs George Anderson i zorganizowanie rozprawy jawnej z udziałem niezależnego sędziego.

 

Oskarżyciel: Stan San Andreas

 

Oskarżony:

 

George Anderson, ur. 01.12.1995 r. , zamieszkały w Los Santos

 

Stan Faktyczny:

 

Dnia 09.10.2021r. około godziny 20:00 doszło do zatrzymania oskarżonego pod zarzutem dystrybucji heroiny. Po przeszukaniu znaleziono przy nim około 4g marihuany. W aucie którym się poruszał znaleziono kolejne 10 gram heroiny. Zatrzymany przyznał się do popełnionych czynów. Funkcjonariusz, który pełnił obowiązki wobec zatrzymanego, wedle zeznań Pana Andersona miał wielokrotnie grozić wyrokiem 100 miesięcy, jeśli ten nie poda informacji odnośnie pochodzenia środków odurzających znalezionych przy zatrzymanym. Zarzuty jakie postawiono Panu Andersonowi to:
-Dystrybucja heroiny,

-Posiadanie marihuany.

Wedle prawa kara przysługująca oskarżonemu to 25 miesięcy więzienia i 1550 dolarów grzywny. Pan Anderson trafił do więzienia na 100 miesięcy a grzywna pobrana z konta wynosiła 6400 dolarów. Oskarżony został bezprawnie zmuszony do odbycia dłuższego wyroku  i został pozbawiony środków pieniężnych.

 

Roszczenia:

Wnoszę o:

- wszczęcie postępowanie dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza prowadzącego sprawę tj. Johhny Carp.
- zwrot nadwyżki kaucji w wysokości 4850$,
- wypłatę odszkodowania za czas niesłusznie spędzony w więzieniu w kwocie 25 000$.

W sumie 29 850$

 

Świadkowie:

- George Anderson.

 

Zebrane dowody:

- Akta sprawy.

 

Reprezentanci stron:

George Anderson:
mec. Ryou Watanabe ur. 02.09.1998r. , zamieszkały w Los Santos

 

Stan San Andreas:
-

Wnoszę o zorganizowanie rozprawy w miejscu i terminie dogodnym dla obydwu stron.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ECfPfRC-1-1.png

 

Decyzją San Andreas State Court wniosek zostaje ODRZUCONY.

 

Powodem odrzucenia apelacji jest jej bezzasadność oraz przekroczenie czasu wniesienia apelacji maksymalnie do 24 godzin od wykonania zasądzonego wyroku.

 

Uzasadnienie:

 

Sąd po zapoznaniu się z wnioskiem nie widzi żadnych merytorycznych przesłanek idących za tym, jakoby skazany miałby nie dopuścić się przestępstw, za które uznano go winnym. Ponadto, w opinii Sądu, zasądzony wymiar kary jest stosowny i proporcjonalny do czynów, za które George Anderson został skazany.

 

 

Prezes San Andreas State Court

Sędzia Glenn Adams

13.10.2021 r,

Edited by sushi trash

Share this post


Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...