Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/13/2019 in all areas

  1. 1 point
    §1. Postanowienia ogólne 1.1 Każdy gracz serwera jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu 1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania 1.3 Administracja ma prawo karać za czyny, które uzna za działające na szkodę serwera, nawet jeśli nie są uwzględnione w regulaminie 1.4 Administracja ma prawo do modyfikowania lub zmieniania punktów regulaminu 1.5 Rozgrywka na serwerze jest wzorowana na współczesnej Kalifornii (USA) i umiejscowiona jest w uniwersum GTA. Rozgrywka odbywa się z pominięciem wydarzeń z fabuły serii 1.6 Rozgrywka na serwerze odbywa się w języku polskim. Dozwolone jest wtrącanie zagranicznych zwrotów w celu urozmaicenia postaci §2. Ogólne Zasady 2.1 Zabrania się korzystania z jakichkolwiek skryptów, auto-clickerów, cheatów, exploitów, bugów lub modów dających przewagę w grze 2.2 Wszystkie błędy znalezione na serwerze muszą być niezwłocznie zgłoszone Administracji, a ich wykorzystywanie jest zabronione 2.3 Zakaz wychodzenia z serwera podczas akcji RP Jeśli podczas wykonywanej akcji RolePlay zostaniesz wyrzucony z serwera, musisz niezwłocznie napisać na Discordzie informując o sytuacji (kanał #wyrzucilo-mnie-z-serwera) Jeśli zostałeś wyrzucony z serwera podczas odgrywania akcji. Po powrocie na serwer musisz odnaleźć osobę, z którą miałeś interakcję i kontynuować 2.4 Po skończonej akcji RP w której można zidentyfikować Twoją postać, Operację Plastyczną można zrobić dopiero po 48 godz. Wyjątkiem jest zmiana koloru i skracanie długości włosów 2.5 Wchodząc na serwer jesteś zobowiązany/a wcielić się w swoją postać W trakcie rozgrywki możesz wyjść z postaci jedynie na polecenie Administracji Jeżeli sądzisz, że inny gracz złamał regulamin podczas akcji, doprowadź tę akcję do końca i zgłoś sytuację potem 2.6 Zakazuje się wtrącania w akcje innych bez powodu §3. Komunikacja Voice, czaty i narracja 3.1 Korzystanie z czatu OOC ograniczamy do minimum. Nie prowadzimy na nim rozmów towarzyskich 3.2 Musisz posiadać sprawnie działający mikrofon 3.3 Akcje wykraczające poza możliwości skryptowe serwera należy odgrywać za pomocą komend /me i /do 3.4 Kłamanie używając komendy /do jest zabronione 3.5 Wyciąganie broni długiej nie musi być odegrane na /me Wyjątkiem jest błąd skryptu pokazującego modele broni na postaci, należy wtedy odgrywać faktyczny stan posiadanej broni Broń długa to taka która została zaprojektowana do używania obiema rękoma, są nimi: Uzi, M4, AK, Strzelba, Obrzyn, Dwururka, Muszkiet, Tommy Gun, Skorpion, MP5 §4. Postacie 4.1 Gracz może mieć więcej niż jedną postać, jednak łączenie ich lub przekazywanie majątku między nimi w jakikolwiek sposób jest zabronione 4.2 Przekazywanie lub pozbywanie się majątków przed planowanym uśmierceniem postaci lub zaprzestaniem rozgrywki jest zabronione. Aby uzyskać taką możliwość, należy zgłosić chęć odegrania akcji Administracji 4.3 Gracz jest zobowiązany do przemyślanego kreowania własnej postaci, należy posiadać odpowiednią wiedzę OOC oraz dołączać do grup które pasują do niej tematycznie 4.4 Imię i nazwisko postaci musi być napisane alfabetem łacińskim, nie może być polskie lub spolszczone Imię i nazwisko nie może należeć do sławnej osoby z rzeczywistości lub sławnej fikcyjnej postaci Imię i nazwisko nie może należeć do postaci z fabuły GTA lub być z nią w pokrewieństwie Zabrania się kreowania postaci udziwnionych i opartych na obecnych w popkulturze (batman, joker itd.) Zabrania się kreowania postaci na bazie realnych osób żyjących lub nieżyjących 4.5 Zezwala się na prowadzenie psychicznie chorej postaci tylko w wypadku, gdy nie jest to robione aby uniknąć konsekwencji w konfrontacji z policją lub innymi graczami. Tyczy się to "niekontrolowanych ataków agresji" lub innych tego typu zachowań powodujących i prowokujących RDM. 4.6 Postać garcza musi wyglądac "realistycznie", tzn. nie przuswamy suwaków gdzie popwadnie ale wszystkich w skrajne pozycje. §5. Przestępstwa 5.1. Każde rozpoczęcie wymiany ognia musi zostać zainicjowane. 5.2 Zabrania się zabijania, porywania, pobić i kradzieży w miejscach użytku publicznego. Wyjątkiem są sytuacje, gdy osoba ścigana celowo ucieka do tych miejsc, aby uniknąć konsekwencji. Nie dotyczy budynków porządku publicznego. 5.3 Zabrania się odbijania osób z aresztu na komisariacie. Można to robić podczas konwoju do więzienia. 5.4 Zabrania się okradania kont bankowych oraz zmuszania do przepisywania pojazdów. 5.5 Podczas ściągania długu można zmusić osobę do oddania kwoty nie większej niż 120% całkowitej wartości długu lub równowartość w pojeździe. 5.6 Zakaz przeprowadzania porwań i kradzieży, gdy na serwerze jest mniej niż 2 policjantów na służbie Nie dotyczy to porachunków między zorganizowanymi organizacjami przestępczymi Nie dotyczy to cywili, którzy zajmują się działalnością przestępczą w miejscach do tego przeznaczonych np. przerób narkotyków Porwanie pracownika SASP, SAMS, SAFD i SASC może odbyć się od min. 4 policjantów na służbie 5.7 Zlecenia zabójstw nie mogą być wymierzone w osoby pracujące w służbach porządkowych. Zlecenia muszą być sprecyzowane (Imię, Nazwisko oraz dokładny wygląd.) i mieć podstawy fabularne 5.8 Zakazuje się używania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia kierowcy lub klientów zaznaczonych na GPS. Takich jak: SASP, SAMS, SAFD, Taxi 5.9 Zakazuje się odgrywania gwałtów i napaści na tle seksualnym bez zgody obu osób prowadzących postacie 5.10 Zakazuje się wykorzystywania SASP, SAMS, SASC i SAFD, którzy są na służbie jako zakładników, gdy na serwerze jest ich mniej niż 5 na służbie 5.11 Zakaz napadania członków SASP, SAMS, SASC i SAFD, gdy celem napadu jest kradzież broni lub pojazdu 5.12 Napad na sklep mogą przeprowadzić maksymalnie 2 osoby (nie wliczając zakładnika) 5.13 Zabrania się przeprowadzania aktów terrorystycznych §6. Rany postaci, Character Kill, Force Character Kill 6.1 Gracz po BW pamięta wszystko co wydarzyło się wcześniej, chyba że zdecyduje inaczej. 6.2 Nieposzanowanie życia swojej postaci jest postrzegane za FailRP (oprócz postaci samobójczych) 6.3 O ranach gracza decyduje lekarz, który się nim zajmuje na podstawie informacji z gry oraz informacji z otoczenia. W przypadku braku SAMS decyduje o tym gracz. 6.4 Gracz, którego postać została doprowadzona do stanu omdlenia w wyniku obrażeń (BW) jest zobowiązany do odgrywania ich przez minimum godzinę od zajścia zdarzenia 6.5 O zabiciu postaci (CK) decyduje tylko jej właściciel lub Administracja. Decyzja gracza musi zostać poparta podaniem na forum w odpowiednim dziale 6.6 Odgrywanie martwego lub ran śmiertelnych jest równoznaczne z CK 6.7 Wykonywanie FCK musi zostać poprzedzone podaniem na forum w odpowiednim dziale, które musi zostać zaakceptowane przez Administrację Na permanentne uśmiercenie postaci narażona jest osoba, w którą wymierzony jest wyrok, zleceniodawca, osoba która wykonuje wyrok jako jego marionetka lub grupa osób po stronie atakującej BW ww. osób podczas takiej akcji jest równoznaczne z uśmierceniem postaci BW spowodowane ingerencją służb nie wlicza się w powyższy punkt. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy celem jest członek służb Wyrok musi zostać wykonany w sposób opisany w podaniu lub w sposób daleko nie odbiegający od tego opisu Podanie daje jednorazowe pozwolenie na wykonanie opisanej w nim akcji, po nieudanej próbie wygasa Uśmiercenie postaci może nastąpić po prawomocnym wyroku San Andreas State Court Liderzy organizacji przestępczych mogą uśmiercić postać członka własnej organizacji po konsultacji z Administracją 6.8 Zabrania się wykonywania akcji, których skutek może być śmiertelny. Dotyczy to obrażeń kluczowych organów i kończyn, zrzucanie z wysokich miejsc, podpalania, itp. §7. Pojazdy i przedmioty 7.1 Używaj pojazdów przystosowanych do nawierzchni po której się poruszasz 7.2 Pojazdy użytkowane niezgodnie z regulaminem mogą zostać usunięte 7.3 Skoki kaskaderskie są zabronione 7.4 Pojazdy frakcyjne i dostępne w pracach mogą być używane tylko do celów, do których są przeznaczone 7.5 Przedmioty w ekwipunku postaci lub dowolnym miejscu przeznaczonym do ich przechowywania, znajdują się tam fizycznie w każdej sytuacji. 7.6 Przedmioty oskryptowane nie mogą zostać odegrane przy pomocy narracji w przypadku braku ich posiadania. Nie można także ukrywać ich w najdziwniejszych miejscach na siłę przy pomocy narracji §8. Organizacje 8.1 Służby porządkowe korzystając z radia muszą również mówić w grze jeśli w pobliżu są inni gracze. Nie dotyczy to sytuacji w której policjant znajduje się w radiowozie, w innym pomieszczeniu, w znacznej odległości lub za przeszkodą. 8.2 Zgodę na prowadzenie postaci skorumpowanej może wyrazić lider frakcji w porozumieniu z Administracją lub sama Administracja 8.3 Podszywanie się postaci pod członka organizacji publicznej jest zabronione 8.4 Dzielenie się informacjami wewnątrzorganizacyjnymi z osobami trzecimi w formie OOC jest zabronione 8.5 Administracja ma prawo do zmiany liderów frakcji i organizacji bez podania przyczyny 8.6 Organizacje porządkowe mają prawo do PowerGamingu w przypadkach skuwania, obezwładniania, prowadzenia oraz przeszukiwania osób, budynków i pojazdów 8.7 Nagrania z serwera np. klipy Twitch nie mogą być wykorzystywane w IC Możliwe jest wykorzystanie nagrania, które zostało zarejestrowane przez kamerę w radiowozie, w budynkach państwowych oraz zamontowanych przez odpowiednie organizacje 8.8 Zorganizowana grupa przestępcza to taka której projekt jest na okresie próbnym lub jest zaakceptowany Za zorganizowaną grupę przestępczą uważa się grupę min. 2 osób prowadzącą nielegalną działalność Organizacja może mieć maksymalnie 13 członków, łącznie z rekrutami działającymi na korzyść organizacji. Liczba osób należących do jednej organizacji nie może być większa niż 5 na sesji Może, lecz nie musi poruszać się pojazdami w jednolitej stylistyce i kolorystyce Może, lecz nie musi nosić ubrania w jednolitej stylistyce i kolorze jako symbol przynależności do grupy Może prowadzić wszelaką działalność przestępczą, m.in, porwania, napady, wymuszenia, okupy, kradzieże. Może je przeprowadzać wszędzie, w granicach rozsądku i zgodnie z innymi punktami regulaminu Może używać pomocy osób zewnętrznych w zakresie obowiązków tych osób np. mechanik świadczący usługi mechaniczne. Nie więcej niż 2 osoby na sesji. 8.9 Niezorganizowana grupa przestępcza, to taka która nie ma projektu na forum lub nie został on jeszcze zaakceptowany. Dotyczy to także pojedynczych osób. Taka grupa nie może mieć więcej niż 3 członków w aktywnej rozgrywce na serwerze Nie może poruszać się pojazdami w jednolitej stylistyce i kolorystyce Nie może nosić ubrań w jednolitej stylistyce i kolorze. Wyjątkiem są ciemne stroje podczas nielegalnych akcji Może porywać ludzi gdy potrzebuje zakładników do odegrania akcji Może przeprowadzać napady na jubilera/sklepy Może przeprowadzać drobne kradzieże do ok. $20 000 w gotówce lub równowartości w przedmiotach Nie może walczyć o wpływy i/lub teren na którym znajdują się nielegalne prace i narkotyki Nie może okradać ani ściągać haraczy w miejscach z własną ikona na mapie 8.10 Zakazuje się podstawiania zakładników w napadach oraz odgrywania ich obecności na /do 8.11 Gracz może posiadać nie więcej niż jedną postać należącą do zorganizowanej grupy przestępczej 8.12 Przyjmowanie osób do organizacji, tylko w celu przekazania im skryptu będzie karane 8.13 Zakazuje się rekreacyjnego wejścia do domu lub siedziby innej organizacji 8.14 Okres ochronny dla nowych organizacji trwa 7 dni, nie dotyczy sytuacji gdy owa organizacja prowokuje inne 8.15 Zakazuje się zabijania funkcjonariuszy publicznych na służbie w przypadku gdy nie grozi ci kara za poważne pogwałcenie prawa 8.16 Przyjaźnie między organizacjami są zabronione. Relacje mogą być najwyżej neutralne. 8.17 Za wybryki jednego członka organizacji odpowiada cała grupa 8.18 Zakazuje się bezsensownych oraz nieprzemyślanych akcji takie jak driveby, który nie ma na celu dalszego scenariusza 8.19 Zakazuje się podszywania pod inną organizację 8.20 Dołączenie do organizacji jest równoznaczne z podpisaniem tzw. "paktu z diabłem" tzn. Lider ma prawo zrobić CK postaci która odchodzi z organizacji 8.21 Zakazuję się dołączania do organizacji, jednocześnie będąc w legalnej pracy tylko po to, aby mieć dostęp do funkcji organizacji (sznur itp.) ZA CO MOŻNA ZOSTAĆ ZBANOWANYM LUB WYRZUCONYM Z SERWERA: 0.0 Złamanie Regulaminu 0.1 Nadinterpretacja lub zła interpretacja Regulaminu 0.2 FailRP - złamanie zasad RolePlay 0.3 Random deathmatch (RDM) - Zabijanie innej osoby bez uzasadnionego powodu 0.4 Metagaming (MG) - Wykorzystywanie informacji OOC w IC. Przykład - mówienie znajomemu na TeamSpeak, gdzie aktualnie znajduje się twoja postać 0.5 Powergaming (PG) - Wymuszanie akcji na innym graczu nie dając mu możliwości reakcji. Przykład - /me uderza mężczyznę tak, że aż traci przytomność 0.6 Cop Baiting (CB) - Bezcelowe prowokowanie policji tylko po to aby wymusić na niej akcję RP 0.7 Stream Sniping - Oglądanie transmisji osoby, która aktualnie gra na naszym serwerze grając w tym samym momencie 0.8 BunnyHop (BH) - Bieganie i skakanie bez celu 0.9 Nadużywanie czatu OOC 0.10 Wprowadzanie zerowej wartości RP do rozgrywki 0.11 Brawurowa jazda w centrum miasta bez powodu 0.12 Odgrywanie z nieposzanowaniem życia własnej postaci 0.13 Wbijanie BW, a następnie lootowanie graczy 0.14 Korzystanie z Tweetera jak z czatu IRC DODATKOWE INFORMACJE 0.1 Ograniczenie prędkości w mieście to 70 km/h, na autostradzie 130 km/h 0.2 Zabicie NPC jest kwalifikowane jako popełnienie morderstwa 0.3 Inicjacja - Danie czasu na reakcję osobie, z którą rozpoczynamy akcję RP Kontakt z Administracją 0.1 Komenda /report jest jedyną drogą kontaktu z ekipą serwera podczas rozgrywki na serwerze 0.2 Administracja nie jest zobowiązana do odpowiadania na prywatne wiadomości na Discord oraz forum 0.3 Wiadomości chaotyczne, pozbawione szczegółów i roszczeniowe mogą zostać zignorowane bez poinformowania zgłaszającego 0.4 Pospieszanie i wysyłanie tej samej wiadomości więcej niż jeden raz będzie ignorowane 0.5 Podczas interwencji członka ekipy rozgrywka jest wstrzymywana W razie pytań lub niejasności dot. Regulaminu zapytaj Powyższy regulamin jest własnością serwera V-Life. Kopiowanie, modyfikowanie i rozprzestrzenianie go bez zgody autora jest zabronione. Copyright v-life 2019 autor: Mintaz
  2. 1 point
    SteamID: STEAM_0:1:102887333 Nick Discord: B4cior #4825 Nick OOC: B4cior Wiek OOC: 19 Nick IC: Alexander Gustafson Serwer: #1 V-LIFE Whitelist: Bylem Nick Admina: QuickSilver Data: 11.01.2019 miedzy godzina 00:00/01:00 Powód bana: Niedostosowanie się do regulaminu gry. Opis sytuacji: Pierwsza sytuacja która została mi wytłumaczona na discordzie dotyczyła porwania cywila (niby gdy było mniej niż 2 policjantów).Gdy patrzyłem na Z podczas porwania cywila było 2 policjantów dlatego nie rozumiem dlaczego nastąpiła taka decyzja a nie inna. Cywil został porwany z jednego konkretnego powodu którym było ośmieszanie i prowokowanie gangu do którego należałem. Sytuacja druga która została mi wytłumaczona lecz dalej jest dużym znakiem zapytania. Sytuacja dotyczy ostrzelania karoserii samochodu z przeciwnego gangu który dosłownie minute przed tym wjeżdżał mi na mój samochód na parkingu głównym bez żadnego powodu. Decyzja administracji jest dla mnie w tym momencie bardzo dziwna ponieważ było bardzo dyzo sytuacji gdzie inny gang zabijał nawet cywili na parkingu głównym i nikt nic z tym nie robił. 2 dni temu podobna sytuacja dotyczyła mnie, zostałem zabity na parkingu głównym przez inny gang. Zgłosiłem to do osoby postawionej wyżej w moim gangu aby podpytać bardziej czy jest to zgodne z regulaminem. On przekierowała sprawę do gangu który mnie odstrzelił po czym dostałem odpowiedz ze mogli tak zrobić. Wracając do sytuacji bana Jako osoba należąca do gangu kierowałem się regulaminem postawionym mi w regulaminie gangu. Kierowałem się (trybem 1) wklejam z regulaminu którym miałem się kierować- Tryb 1 - strzelanie jedynie po karoserii, staramy sobie nie wbijać bw. wyzywamy się normalnie, strzelamy do siebie - robimy sporo drive-by po karoserii ale nie wbijamy BW. Również nie porywamy się. Dlatego wystąpiła taka sytuacja na parkingu głównym. Coś od siebie: Na serwerze wygląda to trochę tak ze Admini kierują się swoim regulaminem a gracze swoim. Moim zdaniem powinny wejść tak zwane kary czasowe lub upomnienia. Gracze streamujacy z serwera jak i osoby powiązane w jakiś sposób z administracja (znajomi, koledzy itd) są dużo łagodniej traktowani za różne przewinienia tego typu a to nie jest przyjemne dla zwykłych graczy serwera. Chciałbym aby chociaż w tej sprawie administracja rozważyła te wyrzucenie z serwera dokładnie a nie wykluczała na samym starcie Link: Pierwsza prośba o UB Dowody: Brak
×
×
  • Create New...